محصولات
سبد خرید

کلیس

کولیس عمق سنج دیجیتال

فروش انواع ابزار الات اندازه گیری،کولیس عمق سنج دیجیتال15،کولیس عمق سنج لبه دار 20،کولیس عمق سنج لبه دار 30،کولیس عمق سنج لبه دار 50 رای اندازه گیری عمق سوراخ ها،‌خزینه ها و شیارها طراحی شده است که دارای خط کش مدرج بوده و از طرفی چون هنگام اندازه گیری خط کش آن موازی با سوراخ قطعه کار قرار می گیرد در نتیجه خطای اندازه گیری نسبتا کم خواهد بود. این وسیله تشکیل شده است از یک بدنه شیاردار که جنس آن از فولاد آبکاری شده می باشد و یک خط کش از جنس فولاد سخت. معمولا خط کش را داخل شیار (کشویی) پایه قرار داده و به وسیله یک پیچ سراج دار در هر فاصله که لازم باشد بوسیله دست محکم می کنند.

عمق سنج میله دار ساده
شکل و طرز کار آن مثل عمق سنج خط کش دار می باشد ولی چون میله و پایه هیچکدام مدرج نیستند بعد از اندازه گیری ارتفاع سوراخ و یاشیار، می بایستی طول میله را تا کف پایه به وسیله خط کش اندازه گیری کرد که این اندازه همان اندازه ارتفاع شیار یا سوراخ می باشد. با توجه به اینکه طول میله دوباره باید اندازه گیری شود به علت خطای اندازه گیری مجددی که خواهد داشت، دقت آن کمتر از عمق سنج خط کش دار است.

عمق سنج میله ای 

کولیس عمق سنج دیجیتال استنلس استیل

شرح کالا دقت سایز
کولیس عمق سنج دیجیتال asimeto کولیس عمق سنج دیجیتال 0.01 15 سانت
کولیس عمق سنج دیجیتال asimeto کولیس عمق سنج دیجیتال 0.01 20 سانت
کولیس عمق سنج دیجیتال asimeto کولیس عمق سنج دیجیتال 0.01 30 سانت

عمق سنج میله ای فنر دار شکل و طرز کار آن مثل عمق سنج میله دار ساده می باشد با این تفاوت که میله آن توسط فنری که در آن تعبیه شده، به طورخودکار به طرف پایین هدایت می‌شود. به این صورت که با بازکردن پیچ مخصوص قفل، میله به طور خودکار در داخل سوراخ و یا خزینه کار فرو برده می شود. پس از اینکه پیشانی میله به ته کار مماس شد،‌پیچ قفل را دوباره محکم کرده تا میله در محل خود محکم شود و چون میله آن مانندعمق سنج میله دار ساده و مدرج نیست بعد از اندازه گیری قطعات آن را از کار خارج کرده و سپس طول میله رابه وسیله خط کش و یا وسیله دیگری مجددا اندازه گیری می کنند.کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*

عمق س

 

نج نقاله ایاین نوع وسیله اندازه گیری شامل یک خط کش روی نقاله سوار شده و برای اندازه گیری خزینه و مخروط ها مورد اندازه گیری قرار می گیرد. از طرف دیگر، ‌خط کش می تواند روی نقاله تحت هر زاویه ای که لازم باشد قرار گرفته و محکم شود. البته باید گفت که مهره آج زده شده مانند یک نقطه اتکاء سودمند خواهد بود.کلیس عمق سنج دیجیتالکولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*کولیس عمق سنج دیجیتال*

کولیس عمق سنج معمولی

کولیس عمق سنج استنلس استیل ولیس عمق سنج 15،کولیس عمق سنج 20،کولیس عمق سنج 30،کولیس عمق سنج 50 ولیس عمق سنج 15،کولیس عمق سنج 20،کولیس عمق سنج 30،کولیس عمق سنج 50کولیس عمق سنج معمولی*کولیس عمق سنج معمولی*فروش انواع کولیس عمق سنج معمولی*

کولیس عمق سنج 20،کولیس عمق سنج 30،کولیس عمق سنج 50 ولیس عمق سنج 15،کولیس عمق سنج 20،کولیس عمق سنج 30،کولیس عمق سنج 50کولیس عمق سنج معمولی*کولیس عمق سنج معمولی*فروش انواع کولیس عمق سنج معمولی

شرح کالا دقت سایز
کولیس عمق سنج asimeto کولیس عمق سنج معمولی 0.02 15 سانت
کولیس عمق سنج asimeto کولیس عمق سنج معمولی 0.02 20 سانت
کولیس عمق سنج asimeto کولیس عمق سنج معمولی 0.02 30 سانت
کولیس عمق سنج asimeto کولیس عمق سنج معمولی 0.02 50 سانت

کولیس 50 سانت ساعتی

اندازه گیری با کولیس
حدود 300 سال قبل یعنی در سال 1631 میلادی یک مهندس ریاضیدان فرانسوی به نام پیر ورنیه (1637-1580 میلادی) وسیله ای برای اندازه گیری طراحی کرد که بر اساس اختلاف بین دو تقسیم بندی کار می کرد. این وسیله بعدها به نام مخترع آن ورنیه نامگذاری شد. اساس آن به این صورت بود که اگر دو طول برابر به تقسیمات مساوی تقسیم کنیم و آنها را در مجاورت و انطباق با هم قرار دهیم تمام خطوط تقسیمات در امتداد همدیگر قرار می گیرند ولی چنان چه تقسیمات با هم مرتبط نباشد، خطوط در امتداد همدیگر واقع نخواهند شد.
قبل از ورنیه دانشمند پرتغالی به نام پدرونونیوس (1555-1492 میلادی) نیز طرح مقدماتی این‌وسیله را ارائه داده بود که به‌نام خودش‌نونیوس معروف‌است.
به‌وسیله ورنیه خواندن کسری از تقسیمات اصلی خط کش امکان پذیر می‌شود.
دقت وسایل اندازه گیری مجهز به ورنیه رابطه مستقیم با روش تقسیم بندی آن دارد.فروش انواع کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس 50 سانت دیجیتال*کولیس 50 سانت معمولی

کولیس ورنیه دار Nernier caliper:
کولیس به دلیل داشتن تنوع و سهولت در اندازه گیری یکی از مهم ترین ابزارهای اندازه گیری می باشند که تشکیل شده از دو قسمت ثابت و متحرک که قسمت ثابت آن یک خط کش مدرج به فک و شاخک ثابت و قسمت متحرک شامل کشویی است که به فک و شاخک متحرک و همچنین برای کم کردن لقی از ضامنی که در زیر کشو نصب شده است استفاده می شود.

نکاتی که در استفاده از کولیس باید رعایت کرد:
1- قبل از به کار بردن کولیس آن را با پارچه مخصوص (تنظیف) تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که قسمت های متحرک کولیس به راحتی حرکت کنند.
2- به کولیس فشار زیاد وارد نکنید چون باعث از دست دادن دقت آن می‌شود.
3- با بستن فکها و آزمایش، فاصله بین فکها در برابر نور، موازی بودن فکها قابل بررسی است.
4- برای اندازه گیری داخلی، شاخک های کولیس را باید آزمایش کرد که فرسوده نشده باشد.
5- تنظیم درجه بندی کولیس و فاصله آزاد بین قسمت هایی که روی هم می لغزند، با پیچ هایی که در کولیس پیش بینی شده قابل تنظیم است ولی اگر نیاز به تنظیم کلی داشت به قسمت تعمیرات بفرستید.
6- کولیس را در دست بگیرید و فک ثابت آن را به جلو برانید.
7- به منظور اندازه گیری خارجی، ابتدا دهانه کولیس را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کنید سپس فک ثابت را به یک ضلع قطعه مورد اندازه گیری تکیه دهید حال فک متحرک را به آرامی به ضلع دیگر قطعه کار نزدیک کنید و پس از تماس با قطعه کار، آندازه آن را بخواهید.
8- دقت کنید که در موقع خواندن اندازة جهت دید در راستای محل خواندن و عمود بر امتداد خط کش باشد.
9- برای تثبیت اندازه از پیچ قفل کننده ورنیه استفاده کنید.
10- برای اندازه گیری از نوک فکهای کولیس استفاده نکنید زیرا این محل به علت وجود لقی بین کشو و خط کش باعث خطای کسینوسی در اندازه گیری و همچنین خرابی کولیس خواهد شد.
11- در اندازه گیری خارجی (میله) و داخلی (سوراخ) عمود بودن امتداد فکها نسبت به محور قطعه کار الزامی است.

مقیاس ها:
خط کش بر حسب میلی متر درجه بندی و بر خسب میلی متر و یا سانتی متر عددنویسی می شود. طول درجه بندی باید حداقل برابر گستره اندازه گیری کولیس به اضافه طول ورنیه باشد.
خطوط درجه بندی خط کش و ورنیه باید راست، باریک، عمود به لبه خط کش و پهنای آن بین 08/0 و 18/0 میلی متر باشد. حداکثر بیراهی های مجاز از رابطه زیر محاسبه می شود.
e = حداکثر بیراهی مجاز قرائت بر حسب میکرومتر است
L= طول اندازه گیری شده در گستره اندازه گیری برحسب میلی متر

سطوح اندازه گیر:
سطوح مربوط به اندازه گیری خارجی:
سطوح مربوط به اندازه گیری خارجی، باید با رواداری 5 میکرومتر در سراسر طول شان تخت باشند. این سطوح وقتی فکها باز و پیچ تثبیت بسته است، باید موازی یکدیگر باشند.
رواداری تراز آنها (t)، برحسب میکرومتر، از فرمول زیر محاسبه می شود:

که در آن، e حداکثر بیراهی مجاز قرائت است. مقادیر محاسبه شده. باید به نزدیکترین عدد تا 10 میکرومتر سرراست شوند.
جهت راحتی، مقادیر قطعی، مربوط به یک طول اندازه گیری شده مشخص در جدول زیر نشان داده شده است.

تقسیمات ورنیه در کولیس های میلیمتری
1- کولیس با دقت : در این نوع کولیس برای بدست آوردن دقت در صنعت به دو صورت عمل می شود.
الف) در این حالت، 9 میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به 10 قسمت مساوی تقسیم می کنند.
بنابراین تقسیمات روی ورنیه برابر با 9/0 میلی متر خواهد بود و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه که همان دقت کولیس است برابر با می باشد.

ب- در این حالت 19 میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به 10 قسمت مساوی تقسیم می کنند، در نتیجه ارزش هر یک از تقسیمات ورنیه بــه اندازه 9/1 میلی متر بوده و اختلاف هر دو فاصله از تقسیمات خـــط کش (‌2میلی متر) با هر یک از تقسیمات ورنیه (mm9/1) برابر است با 1/0=9/1-2 درنتیجه دقت کولیس با دقت 1/0 میلی متر می باشد

دقت کولیس ورنیه دار: دقت اندازه گیری کولیس های ورنیه دار به دقت خطکش مدرج و تعداد تقسیمات ورنیه روی کشوی آنها بستگی دارد. دقت انواع کولیس‌های ورنیه دار را می توان از رابطه زیر حساب کرد.

a= دقت خط کش مدرج
b= دقت کولیس
در کولیس های میلی متری معمولاً دقت خط کش مدرج 1 میلی متر و تعداد تقسیمات ورنیه آنها 10، 20، و یا 50 است، پس با توجه به رابطه بالا دقت اندازه گیری آنها به ترتیب 1/0، 05/0 و 02/0 میلی متر خواهد بود و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه برابر و درنتیجه دقت کولیس 05/0 میلی متر خواهد بود.

روش خواندن کولیس: برای خواندن اندازه کولیس به شرح زیر عمل می شود:
• تشخیص دقت کولیس که از تقسیم دقت خط کش کولیس به تعداد تقسیمات ورنیه به دست می آید.
• اگر خط صفر ورنیه در راستای یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرار گیرد، عدد خوانده شده از روی تقسیمات اصلی خط کش عدد صحیح بوده نیازی به خواندن ورنیه نیست.
• در صورتی که خط صفر ورنیه در راستای تقسیمات اصلی قرار نگیرد، ابتدا به کمک خط صفر ورنیه از روی خط کش اندازه تقسیمات اصلی واقع در سمت چپ خوانده می شود؛ سپس با نگاه کردن به ورنیه خطی از تقسیمات آن را که در راستای یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرارز دارد مشخص می‌کنند و تعداد خطوط سمت چپ ورنیه را در دقت کولیس ضرب و حاصل را با اندازه صحیح خوانده شده از خط کش جمع می کنند.

روش کار بال کولیس: برای اندازه گیری با کولیس به شرح زیر عمل کنید.
• کولیس را ببندید و صفر بودن آن را از روی ورنیه و موازی بودن فکها را از طریق عبور نور کنترل کنید.
• کولیس را مطابق شکل 11-4 در دست بگیرید و فک ثابت آن را به جلو برانید.
• به منظور اندازه گیری خارجی، ابتدا دهانه کولیس را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کنید؛ سپس فک ثابت را به یک ضلع قطعه مورد اندازه گیری تکیه دهید. حال فک متحرک را به آرامی به ضلع دیگر قطعه کار نزدیک کنید و پس از تماس به قطعه کار، اندازه آن را بخوانید.
• دقت کنید که در موقع خواندن اندازة جهت دید در راستای محل خواندن و عمود بر امتداد خط کش باشد.
• برای تثبیت اندازه از پیچ قفل کننده ورنیه استفاده کنید.
• برای اندازه گیری از نوک فلک‌های کولیس استفاده نکنید، زیرا این محل به علت وجود لقی بین کشو و خط کش باعث خطای کسینوسی در اندازه‌گیری و همچنین خرابی کولیس خواهد شد.
• در اندازه گیری داخلی ابتدا دهانه کولیس را کمی بزرگتر از اندازه مورد نظر باز کنید؛ سپس شاخک ثابت آن را به یک طرف قطعه مورد اندازه‌گیری تکیه دهید و شاخک متحرک را به طرف دیگر قطعه کار نزدیک کنید و پس از چسبیدن به کار اندازه آن را بخوانید. به منظور قرارگرفتن فک متحرک روی قطر سوراخ قطعه کار باید حرکت گردشی توأم با نوسانی داشته باشد .
• در اندازه گیری خارجی (میله) و داخلی (سوراخ) عمود بودن فکها نسبت به محور قطعه کار الزامی است.
توصیه های نگهداری و حفاظتی
کولیس وسیله اندازه گیری حساس و گران است؛ بنابراین آن را در کنار ابزارهای کارگاهی مانند سوهان، چکش و … قرار ندهید.
• از افتادن و ضربه خوردن کولیس و اعمال فشار غیرضروری به آن جلوگیری کنید، زیرا باعث ایجاد خطای کسینوسی در اندازه گیری خواهد شد.
• از به کار بردن کولیس برای اندازه گیری قطعات در حال گردش خودداری کنید.
• هرگز از نوک فکها و شاخکها به عنوان سوزن خط کشی استفاده نکنید.
• برای گرفتن لقی بین خط کش و کشویی در کولیسها از خار برنجی استفاده می شود. این خار لقی بین سطوح تماس را می گیرد. از وجود خار در کولیس قبل از اقدام به اندازه گیری اطمینان حاصل کنید. در صورت عدم وجود خار، کولیس از کالیبره بودن خارج می شود و اندازه های به دست آمده صحیح نخواهد بود.
• پس از استفاده از کولیس و اتمام عمل اندازه گیری، آن را با پارچه تنظیف کنید تا براده و سایر عوامل مخرب روی آن باقی نماند.
کولیس با دقت 5/0 ( میلیمتر)، در این کولیسها تقسیم بندی ورنیه مانند کولیس با دقت میلیمتر و به دو صورت انجام می گیرد.
الف – در نوع اول، 19 قسمت (19 میلیمتر) از تقسیمات اصلی خط کش در روی ورنیه به 20 قسمت تقسیم می شود. بنابراین ارزش تقسیمات ورنیه برابر با از 19 میلیمتر خواهد بود و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه برابر و در نتیجه دقت کولیس 05/0 خواهد بود.

ب – در نوع دوم، برای اینکه فاصله های تقسیمات ورنیه زیادتر و در نتیجه خطای دید کمتر شود به جای 19 میلیمتر، 39 میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به 20 قسمت مساوی تقسیم می کنند. در نتیجه هر یک از تقسیمات ورنیه به اندازه بوده و اختلاف هر دو فاصله از تقسیمات خط کش (2 میلیمتر) با هر یک از تقسیمات ورنیه برابر 05/0=95/1-2 درنتیجه دقت کولیس 05/0 میلیمتر می باشد.
کولیس با دقت 02/0 میلیمتر ( میلیمتر): در این نوع کولیس 49 میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش در روی ورنیه به 50 قسمت مساوی تقسیم می شود بنابراین دقت هر قسمت روی این ورنیه برابر با از 49 میلیمتر یعنی خواهد بود و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه برابر 02/0=98/0-1 و در ورنیه دقت کولیس 02/0 میلیمتر خواهد بود.

تقسیمات ورنیه در کولیس های اینچی:
1- کولیس با دقت
طراحی این نوع کولیس ها به دو روش زیر انجام می پذیرد:
الف – در کولیسهای اینچی خط کش بر حسب اینچ مدرج شده و هر اینچ را نیز به 16 قسمت تقسیم نموده اند. بنابراین فاصله هر یک از تقسیمات اصلی خط کش در این کولیس ها اینچ می باشد.
در کولیس های اینچی با دقت اینچ: در روی ورنیه این نوع کولیسها 7 قسمت از تقسیمات اصلی خط کش یعنی اینچ را روی ورنیه به 8 قسمت مساوی تقسیم کرده اند، بنابراین فاصله هریک از تقسیمات ورنیه بوده و درنتیجه اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه خواهد بود. بنابراین، دقت اندازه گیری در این کولیسها اینچ می باشد.
ب: در این حالت 15 قسمت از تقسیمات اصلی خط کش یعنی اینچ را روی ورنیه به 8 قسمت مساوی تقسیم کرده اند بنابراین فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه بوده و درنتیجه اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه خواهد بود.
برای خواندن این کولیسها ابتدا اندازه را روی خط کش مدرج بر حسب اینچ و تقسیمات اینچ خوانده سپس مقدار کسری از تقسیمات اصلی خوانده شده از ورنیه را به آن اضافه می کنیم. برای تعیین کسری که ورنیه نشان می دهد، بایستی بین صفر ورنیه و خطی که مقابل یکی از تقسیمات اصلی قرار دارد را در عدد اینچ ضرب نمود.
2- کولیس با دقت با ورنیه 25 قسمتی
در این کولیسها خط کش بر حسب اینچ را به 40 قسمت مساوی تقسیم و هر جزء آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنند که در نتیجه فاصله هر یک از تقسیمات روی خط کش برابر 025/0 اینچ خواهد بود. و برای تقسیم بندی ورنیه آن به دو روش زیر عمل می گردد.
الف: 24 قسمت از خط کش در روی ورنیه به 25 قسمت مساوی تقسیم می‌گردد، بنابراین ارزش تقسیمات ورنیه برابر با می گردد در این صورت اختلاف بین درجه بندی خط کش و ورنیه برابر با: می گردد و درنتیجه دقت کولیس برابر 001/0 اینچ می‌باشد.
ب: در این حالت 49 قسمت از خط کش را به 25 قسمت مساوی تقسیم می‌کنند درنتیجه دقت کولیس 001/0 اینچ می باشد.

2- کولیس با دقت اینچ با ورنیه 50 قسمتی
در این کولیسها هر اینچ را به 20 قسمت مساوی تقسیم می کنند، در نتیجه فاصله هر قسمت روی خط کش برابر اینچ خواهد بود. آنگاه 49 قسمت از خط کش را به 50 قسمت مساوی تقسیم می کنند بنابراین دقت درجه بندی ورنیه برابر خواهد بود. در این صورت اختلاف بین خطوط خط کش و خطوط ورنیه برابر است با و درنتیجه دقت این کولیس نیز برابر 001/0 اینچ می باشد. با توجه به اینکه هر دو نوع کولیس با ورنیه 25 قسمتی و ورنیه 50 قسمتی دارای دقت 001/0 اینچ می باشند اما خواندن کولیس با ورنیه 50 قسمتی راحت تر از خواندن کولیس با ورنیه 25 قسمتی می باشد. زیرا تقسیمات کولیس با ورنیه 50 قسمتی دارای فضای بیشتری می باشد.
انواع کولیس
کولیس از لحاظ ساختمانی و کاربردهای خاص نیز دارای انواع متنوع به شرح زیر می باشد:
کولیس ورنیه ای باریک داخل سنج
از این کولیس برای اندازه گیر عمق یا سوراخ کوچک و شیار و شکاف استفاده می شود طول فک 70 میلیمتر می باشد.
کولیس ورنیه دار با فک های موازی و مشابه With parallel jaws
برای اندازه گیری ابعاد تا عمق 32 میلیمتر با فک های باریک به عرض 6 میلیمتر طراحی شده است.
کولیس ورنیه با فکهای نوک تیز with pointed jaws
برای اندازه گیری شیارها (شکافها) باریک طراحی شده است.کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 50 سانت ساعتی اکاد*کولیس 50 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 50 سانت ساعتی چینی*فروش انواع کولیس 50 سانت ساعتی*
کولیس با فک های تیغه ای With blade jaws
فک های اندازه گیر این نوع کولیس از نوع تیغه می باشد که برای اندازه گیری شیار باریک استفاده می شود برای طول عمر بیشتر فکهای اندازه گیر بیرونی نوک آن را از کاربید تهیه می کنند.

کولیس با فک ثابت میله ای جهت (لوله) Tube Vernier calipers
کولیس ورنیه دار با فک ثابت که از نوع میله ای است برای اندازه گیری لوله بیشتر از 3 میلیمتر به طور ویژه ای طراحی شده است طول و عمق فک میله ای 32 میلیمتر و برای دقت بیشتر کولیس از فولاد ضدزنگ ساخته می شود.
کولیس ورنیه با فکهای کشویی و قابل تعویض: جهت اندازه گیری سطوح غیرهم سطح از یکدیگر جهت اندازه گیری فاصله از لبه تا مرکز کار و هم چنین فاصله مرکز به مرکز روی یک سطح یا سطح غیریکسان.
کولیس دارای صفحه مدرج (ساعتی) برای اندازه گیری با نیروی کم
Dial Calipers, Low measuring force
کولیس ساعتی برای اندازه گیری های محصولات پلاستیکی با نیروی اندازه گیر ثابت و کم که خطای شخص را از بین می برد بطور ویژه ای طراحی شده است نیروی مناسب معادل 50 الی 100 گرم (N98/0 – N49/0) می باشد دارای غلطک برای تنظیم مناسب است.
کولیس ورنیه دار قلاب دار Vernier calipers, Neck
جهت اندازه گیری بیرونی (خارجی) که در آن برای اندازه گیری فقط از سرفک‌ها استفاده می شود (طول فک 5/33 میلیمتر می باشد.)

کولیس ورنیه دار باریکه Vernier caliper, Neck
این نوع کولیس مانند کولیس قبلی است اندازه نوک اندازه گیر آن 4/2 میلیمتر با انتهای مخروطی 5/0 میلیمتر می باشد.
کولیس ورنیه دار با فکهای کوتاه vernier calipers with Hooked Jaws
جهت اندازه گیری پهنای شیارها در داخل سوراخهای بالای 30 میلیمتر بکار می‌رود. برای اندازه گیری های داخلی مقدار 10 میلیمتر به عدد فوق اضافه می‌کنیم.
کولیس ورنیه دار شیار Groove vernier calipers
جهت اندازه گیری پهنای شیارها در داخل سوراخهای بالای 30 میلیمتر استفاده می شود دارای پیچ تنظیم ظریف می باشدذ. ضخامت فک این نوع کولیسها 1 میلیمتر می باشد.
کولیسهای انتقال اندازه و خط کش:
Precision markiny calipers and beam tram mels
که از آنها جهت انتقال اندازه و عمل خط کشی روی قطعات استفاده می شود که فکهای آنها بسیار سخت و محکم می باشد که در اثر عمل خط کشی از بین نمی روند و نوک آنها نیز بسیار تیز بوده تا در داخل کار فرو رفته و از لغزش در هنگام خط کشی جلوگیری بعمل آید. هر دو فک این کولیسها متحرک می باشد تا بتوان در موقع استفاده موقعیت مناسبی را برای عملکرد آن تنظیم نمود.
کولیس عمق سنج با زبانه سوزنی With interchangeable pin
جهت اندازه گیری سوراخهای کوچک و شیارهای نازک مناسب هستند.
کولیس عمق با پین عرضی With transverse pin
جهت اندازه گیری عمق یا به عبارت دیگر ارتفاع یک سوراخ داخلی پس نشسته در داخل کار می باشد.
کولیس ارتفاع سنج (Vernier Heightr Gage)
کولیس ارتفاع سنج برای اندازه گیری ارتفاع پله ها و قطعات مورد استفاده قرار می گیرد و شامل قسمتهیا زیر می باشد.
الف- پایه کولیس، که جنس آن از فولاد ریخته شده بوده و کف آن کاملاً سنگ زده شده است.
ب- خط کش، که روی آن برحسب اینچ یا میلیمتر مدرج شده است و برای خواندن اندازه به صورت ستونی و عمودی روی پایه قرار گرفته شده.
قسمتهای دیگر عبارتند از، لبه تیز برای دقت در اندازه گیری، پیچ قفل کشو، پیچ قفل ورنیه، کشو، ورنیه و غیره.
به منظور سوار کردن ساعت اندازه گیری روی کولیس ارتفاع سنج نگهدارنده مخصوصی طبق شکل زیر پیش بینی شده است با سوار کردن ساعت روی نگهدارنده کولیس، توانایی اندازه گیری ارتفاع سنج افزایش پیدا می کند.کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 50 سانت ساعتی اکاد*کولیس 50 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 50 سانت ساعتی چینی*فروش انواع کولیس 50 سانت ساعتی*

کالیبره کردن و کنترل کولیس Caliper checker
این وسیله که برای کنترل کولیسهای ورنیه دار و کولیسهای ساعتی تا اندازه 300 میلیمتر طراحی و ساخته شده اند به این گیج بلوکها از قالبهای سخت ساخته شده اند منظور اندازه گیری های مشخص و برای برطرف کردن کارهای پرزحمت ارائه شده اند.
این گیج بلوکها بصورت انبوه وجود دارد که با اندازه های دلخواه می توان کولیس را کنترل کرده این کنترل گر کولیس می تواند بصورت افقی برای کنترل کولیس و به صورت عمودی آن برای کنترل گیج های ارتفاع استفاده شود. این کنترل کننده های کولیس مخصوصاً برای کنترل دوره ای و اندازه گیریهای ابزارهای موجود در یک کارگاه ایده ال هستند تکه های کنترل کننده عبارتند از mm300 و 250 و 200 و 150 و 100 و 50 و 20 دقت این تکه ها می‌باشد.
کولیس ساعتی Dial Caliper: این کولیس نیز مانند کولیس ورنیه دار یک اندازه گیر مکانیکی است که از یک خط کش و یک کشوئی تشکیل شده است ولی بجای ورنیه دارای ساعت است (منظور از ساعت سیستمی که از نظر ظاهر شبیه به ساعت است) نحوه کار آن به این صورت است که چرخدنده داخل ساعت با دنده شانه ای روی خط کش درگیر است و ضمن حرکت کشویی، عقربه متصل به چرخدنده، روی صفحه مدرج ساعت حرکت کرده و اندازه هائی را نشان میدهد. کولیس ساعتی در دقت های مختلف می تواند وجود داشته باشد ولی رایج ترین دقتهای موجود mm05/0 و mm01/0 و in001/0 می باشد برای تشخیص دقت آنها، کشوئی را حرکت داده تا عقربه یکدور کامل بچرخد آنگاه مقدار حرکت کشوئی را روی خط کش خوانده و بر تعداد تقسیمات صفحه تقسیم کرده دقت کولیس بدست می آید.
کولیس ساعتی با دقت 1/0 میلیمتر: صفحه ساعت در این نوع کولیس ساعتی صد قسمتی و در هر دور گردش عقربه ساعت، کشویی کولیس که ساعت روی آن قرار دارد ده میلی متر جابجا می گردد. بنابراین دقت کولیس mm1/0=100:10 خواهد شد. طرز خواندن کولیس ساعتی به این صورت است که اعداد 10، 20، 30، … که مضربی از ده هستند را روی خط کش کولیس و اعداد مابین 10 و 20 یا 20 و 30 را روی ساعت می خوانند.
2- کولیس ساعتی با دقت 05/0 میلیمتر
در این کولیس به ازاء 5 میلیمتر باز شدن کولیس عقربه ساعت یک دور کامل گردش می کند و چون محیط صفحه به 100 قسمت مساوی تقسیم شده است دقت کولیس mm05/0=100:5 خواهد شد. روی صفحه در دو دور عددنویسی شده است دور اول از 0 تا 5 و دور دوم از 5 تا 10 یعنی وقتی عقربه دو دور گردش کرد فک متحرک متصل به کشوئی کولیس از فک ثابت ده میلیمتر فاصله میگیرد. برای خواندن ابتدا به خط کش کولیس نگاه کرده و وقتی عدد مضرب‌دهی که نزدیکتر به فک متحرک است خوانده می شود آنگاه عدد زیر عقربه ساعت خوانده شده و با عدد قبلی جمع می گردد. فقط باید توجه داشت چنانچه فک متحرک قبل از خط وسط مابین دو عدد روی خط کش قرار داشت اعدادی که در دور اول صفحه ساعت قرار دارند خوانده می شود و اگر بعد از خط وسط باشد اعداد دور دوم باید قرائت گردند.
کولیس ساعتی با دقت 01/0 میلیمتر:
این نوع کولیس دارای صفحه ساعتی صد قسمتی بوده و به ازاء یک دور گردش عقربه، کشویی کولیس 1 میلیمتر جابجا می شود از اینرو دقت آن برابر mm01/0=100:1 میلیمتر می شود. در این نوع کولیس میلیمترها روی خط کش کولیس و اجزاء میلیمتر روی ساعت خوانده می شود.
کولیس ساعتی با دقت 02/0 میلیمتر:
در این کولیس به ازاء 1 میلیمتر باز شدن کولیس، عقربه به نیم دور و به ازاء 2 میلیمتر بازشدن عقربه دور کامل گردش می کند چون نیم دور صفحه به 50 قسمت و یک دور کامل آن به 100 قسمت مساوی تقسیم شده است بنابراین دقت اندازه گیری کولیس 02/0 میلیمتر خواهد بود.

کولیس ساعتی با دقت 001/0 اینچ:
در این کولیس، هر اینچ روی خط کش به ده قسمت مساوی تقسیم شده بنابراین هر فاصله روی خط کش می‌باشد عددنویسی خط کش مانند خطکش کولیس ورنیه ای 001/0in میباشد صفحه ساعت دویست قسمتی است و در هر دور گردش عقربه فک متحرک به اندازه دو فاصله روی خط کش جابجا می گردد و بهمین دلیل دقت آن برابر می شود روی صفحه ده در میان از صفر تا صد دوبار تکرار می گردد. دهم های اینچ روی خط کش و هزارم های اینچ روی ساعت خوانده می شوند.

کولیسهای دیجیتالی
امروزه ما در صنعت برای ساخت و تولید قطعات باید دقت خاص را داشته باشد و وسیله ای را به کار بریم تا هدف ما که همان توسعه و پیشرفت صنعت است برآورده سازد. برای به دست آوردن یک وسیله اندازه گیری مناسب و دقیق بعد از سالها تجربه و تلاش وسیله ای به نام کولیس دیجیتالی ساخته شد که این کولیس دارای درجه بندی و دقت نسبتاً زیاد است. دقت این کولیسها 01/0 میلیمتر یا 0005/0 اینچ است که می تواند این نوع کولیس اندازه قطعه را اشکار و بدون هرگونه اشتباهی روی صفحه نشان دهنده (نمایش دهنده) که روی ورنیه کولیس قرار دارد نمایان سازد.
کولیس دیجیتالی مخصوص
کولیسهای دیجیتالی خود نیز بر حسب شکل ظاهری و عملکرد هر یک در صنعت به کولیس دیجیتالی انیورسال، کولیس دیجیتال ظریف سنج و کولیس دیجیتالی عمق سنج و کولیس دیجیتالی مخصوص تقسیم بندی می شود.کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 50 سانت ساعتی اکاد*کولیس 50 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 50 سانت ساعتی چینی*فروش انواع کولیس 50 سانت ساعتی*

اساس عملکرد کولیسهای دیجیتال
طرز عمل بیشتر وسایل اندازه گیری بستگی به اصول مقدماتی الکتریکی دارد. یکی از این وسایل کولیس دیجیتالی است که دارای دقت زیادی در اندازه گیری می باشد، عملکرد این کولیسها بر اساس خاصیت فیزیکی بنا نهاده شده است. و این خاصیت فیزیکی پس از طی مراحلی تبدیل به خواص الکتریکی می شود. در این کتاب ابتداء عملکرد این نوع کولیسها را به طور کلی بیان کرده سپس به جزئیات و عملکرد هر یک از قسمتهای آن پرداخته می شود.

عملکرد کلی کولیس دیجیتالی
طرز کار کولیسهای دیجیتالی از طریق نیروهای میدان مغناطیسی می باشد. در خط کش این کولیسها یک نوار مغناطیسی که تقریباً شبیه نوارهای مغناطیسی ضبط صوت (کاست) است، وجود دارد، که در این نوار مغناطیسی به ازای هر یک یا دو میلیمتر میله های کوچک مغناطیسی شده وجود دارد.
برروی ورنیه این کولیس یک هد (ترانسدیوسر) وجود دارد. که طرز عمل آن شرح داده می شود.
وقتی دهانه کولیس را باز می کنیم نیروی مغناطیسی وارد بر ترانسدیوسر تغییر می کند و این ترانسدیوسر این تغییرات مغناطیسی را به شکل پالسهای الکتریکی تبدیل می کند و صفحه کامپیوتری (شماره گر رقمی) داده و در نهایت اندازه ها را با دقت (01/0 میلیمتر) نشان داده می شود.
شمارش گر کولیس دیجیتالی
شماره گر قیاسی مدرج، ساعتی و یا خط کشی ساده هستند. و بخاطر اینکه دقت آنها برای خواندن ارقام کم است در بسیاری اوقات دو نفر جداگانه میتوانند عددی را بخوانند و به مقادیر مختلفی از محاسبات برسند. برای اینکه درصد این گونه خطاها در کولیس دیجیتالی کم شود از شمارش گر رقمی استفاده شده است.
با شمارگر رقمی، مقدار کمیت اندازه گیری شده مستقیماً با یک سری رقمها نشان داده می شود. طرز عمل ماشین حسابهای الکترونیکی احتمالاً یکی از آشناترین مثالها در این مورد است. به این معنا که اختلاف نظر، دیگر مسئله ای نیست و افراد مختلف اندازه های یکسانی را می خوانند.
در کولیس دیجیتالی به ازای هر 0.01 میلیمتر یا 0.005 اینچ ترانسدیوسر یک پالس ایجاد می کند. که البته شمارشگر این تعداد پالسها را می شمارد و ضربدر عدد 0.01 می کند، عدد بدست آمده مقدار فاصله بین دو فک کولیس می باشد، که به ازای هر 100 پالس، یعنی ما مقدار یک میلیمتر دهانه کولیس را باز کردیم حال این عدد بدست آمده برروی رقم نما نمایش داده می شود.
اساس عملکرد کولیسهای دیجیتال:
در کولیسهای دیجیتال به منظور انجام عمل اندازه گیری از عناصری به نام ترانسدیوسر استفاده می شود.

تعریف ترانسدیوسر:
به کلیه قطعات و عناصری که قابلیت تبدیل نمودن خواص فیزیکی به خاصیت الکتریکی را دارا می باشند ترانسدیوسر گویند.
انواع ترانسدیوسر:
این سنسورها که به عنوان نوعی مبدل عمل میکنند از لحاظ نوع انرژی که تبدیل میکنند. به انواع مختلف تقسیم می شوند:
1- سلول فتوالنریک: که نور را به الکتریسته تبدیل می کنند. و در حوزه‌های وسیع فرکانسی نورهای مرعی و غیرمرئی نظیر مادون قرمز و ماورای بنفش تبدیل می کنند.
2- پیزوالکتریک: که فشار حاصل از نیروهای آکوستیکی و امواج صوتی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می کنند.
3- ویسکوزیته: برای سنجش غلظت مورد استفاده قرار می گیرد.
4- اولتراسونیک: برای تبدیل و انتشار امواج مافوق صوت به کار میرود.
5- مکانیکی: که از طریق تحرک میان اجزای ثابت و متحرک انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.
6- سنسور مایکروویو: که قابلیت انتشار و دریافت سیگنالهای مایکروویو را دارا می باشد.
7- ترموالکتریک: برای تبدیل نمودن انرژی حرارتی به جریان الکتریکی استفاده می شود.
8- رادیواکتیویته: به منظور اندازه گیری سطح آلودگی هوا مورد استفاده قرار می گیرد.
9- سنسورهای اثرهال: کاربرد این سنسور در اندازه گیری میزان شدت میدان های مغناطیسی به کار می رود.
تشریح نحوه عملکرد سنسور هال در مجموعه فوق:
هنگامی که بازوی محرک روی سطح مدرج حرکت می کند مجموعه اندازه گیری فوق را نیز با خود جا به جا می کند و ترانسدیوسر به کار رفته در قسمت تحتانی این مجموعه نیز متناسب با تغییر فاصله بازوی محرک به فک ثابت جابه جا می شود که طی این جابجائی سطح سنسور هال با سطح مدرج که دارای خاصیت مغناطیسی می باشد در تماس است. قسمت های مغناطیسی این سطح در غالب شیارهائی بسیار نازک می باشد که در کنار هم با فاصله‌هائی ثابت و برابر گرفته اند که شدت میدان مغناطیسی ایجاد شده در نقاط مختلف این سطح متفاوت می باشد. با عبور روزنه های موجود در سطح سنسور، از روی شیارهای مغناطیس شده، میدان مغناطیسی بطور عمودی به نواحی روزنه دار برخورد نموده و در اثر القاء، ولتاژ الکتریکی در دو لبة این سنسور ایجاد می شود که میزان آن در حدود میکروولت می باشد. لذا به دلیل اینکه این سطح ولتاژ بسیار پائین ایجاد نموده و نیاز به تقویت بسیار زیادی دارد مجموعه ای از این سنسورها را در کنار یکدیگر قرار داده و با هم سری می کنند. و با این کار باعث افزایش ولتاژ تا سطح میلی ولت می شود و همچنین باعث می شود تا واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال به راحتی سطوح ولتاژ تولید شده را دریافت نموده و مانند یک سیستم ولت متر تغییرات دامنة ولتاژ تولیدی را در حوزة زمان به اطلاعات رقمی جهت نمایش روی صفحة LCD (صفحه کریستال مایع) تبدیل نماید. اطلاعات نمایش داده شده روی صفحه دیجیتال بیانگر تغییرات فاصله می باشد.
همچنین به منظور بالا بردن دقت و. حساسیت اندازه گیری، فرم قرارگیری روزنه‌ها روی سطح سنسور هال به گونه ای می باشد که با کوچکترین جابجائی امکان قرارگیری هر یک از روزنه ها روی سطح شیارها فراهم آید. با حرکت قسمت متحرک به سمت چپ به دلیل کاهش شدت میدانهای مغناطیسی موجود القاء شونده به سطح سنسور، ولتاژ تولیدی توسط این سنسور نیز کاهش یافته و عدد نمایش داده شده روی LCD به عدد صفر نزدیکتر می شود و در صورت ایجاد حرکت عکس میزان عدد نمایش داده شده افزایش می یابد که حداکثر مقدار عدد افزایش یافته بستگی به میزان توسعه یا محدودیت درجه بندی کولیس دارد.
در کولیس دیجیتال موجود از ترانسدیوسر اثر هال استفاده شده است. که در اینجا ابتدا به تشریح مختصر اساس عملکرد این پدیده و سپس به کارگیری آن در نوع کولیس می پردازیم.
پدیدة هال بیانگر این قانون است که اگر از مواد خاصی که در طبیعت موجود می باشد سیگنال الکتریکی dc عبور داده و ماده را در معرض القای میدان مغناطیسی قرار دهیم. در دو سر ماده القاء می شود. که میزان دامنة آن با شدت میدان مغناطیسی رابطة مستقیم دارد و جهات میدان مغناطیسی – جریان عبوری از ماده و ولتاژ تولید شده در دو سر ماده نسبت به هم عمود می باشند.
قسمتهای تشکیل دهندة واحد اندازه گیری در این نوع کولیس دیجیتال عبارتند از:
1- واحد نمایشگر: که یک صفحه دیجیتالی از نوع LCD می باشد.
2- واحد کنورتور: که وظیفه آن تبدیل سیگنالهای آنالوگ به سیگنالها یا اطلاعات دیجیتال که این تغییرات آنالوگ همان تغییرات ولتاژ تولیدی توسط سنسور هال است می باشد.
3- واحد ترانسدیوسر: که یک سلول یا سنسور اثر هال می باشد که در اثر جابحائی وظیفه تبدیل میدانهای مغناطیسی با شدتهای مختلف را به ولتاژ الکتریکی به عهده دارد.
4- سطح مدرج کولیس: که این بخش به طور عمومی به عنوان یکی از اجزا اصلی تمام کولیسها محسوب می شود که در این نوع علاوه بر استفاده به عنوان یکی از اجزاء اصلی تمام کولیسها محسوب می شود که در این نوع علاوه بر استفاده به عنوان سطح مدرج دارای سطوح جانبی مغناطیسی نیز بوده و به صورت خطی و با فاصله های معین و ثابت مغناطیسی شده اند.
کولیس دیجیتال انیورسال: این نوع کولیس مانند تمام کولیسهای دیگر از قسمتهای زیر تشکیل شده است.
1- خط کش که به سر آن دو فک ثابت داخلی و خارجی متصل است.
2- ورنیه که به یک سر آن دو فک متحرک داخلی و خارجی متصل است و روی ورنیه دستگاه و صفحه ای شبیه ماشین حساب یا ساعت کامپیوتری وجود دارد که می تواند اندازه قطعات را روی صفحه خود نمایان سازد، همچنین روی ورنیه کولیس دکمه ای جهت صفر کردن صفحه کولیس در هر حالت وجود دارد و به پشت ورنیه تیغه ای جهت اندازه گیری عمق سوراخها وجود دارد که به همراه ورنیه حرکت می نماید.
در شکل زیر نمونه ای از این کولیس را که برای اندازه گیری داخلی و خارجی و عمق قطعات به کار می رود را مشاهده می نمایید. در ضمن این نکته را یادآور می‌شویم که چون در این نوع کولیسها اندازه قطعه به صورت ارقام و اعداد روی صفحه ورنیه نمایان می شود بنابراین خطاهای احتمالی در اندازه گیری و خواندن را کاهش داده و عمل خواندن را راحت تر می سازد.
از کولیسهای دیجیتالی می توان برای مشخص ساختن مقدار انحراف اندازه یک سری از قطعات تولید شده مشابه بکار برد برای این منظور دهانه کولیس را به اندازه اسمی قطعه باز نمود و سپس اندازه تنظیم شده را روی صفحه نمایش را صفر می نمائیم و حال می توان یک سری از قطعات مشابه را اندازه گیری نمود و فقط مقدار انحراف را چه از نظر کوچکی یا بزرگی روی صفحه نمایش مشاهده کرد.کولیس 50 ساعتی،کولیس اندازه گیری،کولیس 50،کلیس 50 ساعتی،کلیس 50 ساعتی اینسایز،کلیس 50 سانت ساعتی اسیمیتو،کلیس 50 سانت ساعتی متاتیو،لوازمات دقیق اندازه گیری،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،کلیس 50 معمولی،کلیس فک بلند ،کلیس 50 دیجیتال*کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 50 سانت ساعتی اکاد*کولیس 50 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 50 سانت ساعتی چینی*فروش انواع کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 50 سانت ساعتی اکاد*کولیس 50 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 50 سانت ساعتی چینی*فروش انواع کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی*کولیس 50 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 50 سانت ساعتی اکاد*کولیس 50 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 50 سانت ساعتی چینی*فروش انواع کولیس 50 سانت ساعتی*

کولیس 50 سانت ساعتی

کولیس 50 سانت ساعتی

کولیس 50 سانت دیجیتال

فروش انواع ابزار الات دقیق اندازه گیریفروش انواع لوازم اندازه گیری و کنترل کیفی اینسایز ، کولیس استنلس استیل اینسایز، کولیس خطکش استنلس استیلاینسایز ، کولیس خط کش استنلس استیل اینسایز ، کولیس دایره استنلس استیل اینسایز ، کولیس T شکل اینسایز ، کولیس تی شکل اینسایز ، کولیس تی شکل استنلس استیل برای علامت گذاری اینسایز، کولیس معمولی اینسایز، کولیس ساعتی اینسایز ، کولیس دیجیتال اینسایز ، کولیس دیجیتال استنلس استیل اینسایز ، کولیس صفحه بزرگ اینسایز، کولیس صفحه معمولی اینسایز ، کولیس فک بلند استنلس استیل اینسایز، کولیس فک بلند با فک بالا استنلس استیل کولیس پایه دار اینسایز، کولیس ارتفاع سنج اینسایز ، کولیس پایه دار دیجیتال اینسایز ، کولیس پایه دار ارتفاع سنج اینسایز ، کولیس دیجیتال فک بلند استنلس استیل شش دکمه اینسایز کولیس  50 سانت دیجیتال،کولیس 50 سانت دیجیتال اسیمیتو،کولیس 50 سانت دیجیتال اینسایز،کولیس 50 سانت دیجیتال متاتیو

،کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا شش دکمه اینسایز ، کولیس دیجیتال ضخامت لوله اینسایز ، کولیس دیجیتال سه کاره برای کارھای کوچک اینسایز ، کولیس دیجیتال کوچک با فک پھن اینسایز ، گیج دیجیتال جوشکاری اینسایز ، گیج برای علامت گذاری و خط کشی اینسایز ، کولیس دیجیتال استنلس استیل مدل ابسلوت 4 دکمه اینسایز ، کولیس دیجیتال نوری اینسایز ، کولیس دیجیتال خورشیدی اینسایز ، کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید اینسایز ، کولیس فک کارباید اینسایز ، کولیس دیجیتال بدنه کربن اینسایز ، کولیس دیجیتال اینسایز ، کولیس دیجیتال ضد آب اینسایز ، کولیس دیجیتال ضد آب IP67 اینسایز ، کولیس دیجیتال ضد آب مدل SYSTEM SYLVAK اینسایز ، کولیس دیجیتال شیار داخل اینسایز، کولیس دیجیتال شیار خارج اینسایز ، کولیس دیجیتال با فک متغیر اینسایز ، کولیس چرخدنده دیجیتال اینسایز ، کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک اینسایز کولیس پایه دار ساعتی اینسایز، کولیس پایه دار ارتفاع سنج ساعتی اینسایز، کولیس پایه دار ساعتی و کنتوردار اینسایز، کولیس ارتفاع سنج ساعتی و کنتوردار اینسایز، کولیس ساعتی اینسایز، کولیس ساعتی استنلس استیل اینسایز، کولیس ساعتی استنلس استیل اینسایز، کولیس ساعتی اینسایز، کولیس ساعتی استنلس استیل فک کارباید اینسایز، کولیس ساعتی فک کارباید اینسایز، کولیس عمق سنج استنلس استیل اینسایز، عمق سنج استنلس استیل اینسایز، کولیس عمق سنج دیجیتال استنلس استیل اینسایز، عمق سنج دیجیتال استنلس استیل اینسایز، کولیس عمق سنج ساعتی استنلس استیل اینسایز، عمق سنج ساعتی استنلس استیل اینسایز، کولیس عمق سنج لبه دار اینسایز، عمق سنج لبه دار اینسایز، پایه کولیس عمق سنج استنلس استیل اینسایز، خط کش دیجیتال اینسایز، خط کش دیجیتال پنج دکمه اینسایز، خط کش دیجیتال عمودی اینسایز، خط کش دیجیتال افقی اینسایز، پایه نگھدارنده اینسایز، کلمپ اینسایز، میکرومتر معمولی اینسایز، کولیس فک بلند اینسایز، کولیس پایه دار معمولی اینسایز، کولیس دیجیتال پایه دار اینسایز، میکرومتر ساعتی اینسایز، میکرومتر دیجیتال اینسایز، میکرومتر معمولی اینسایز، میکرومتر سه فک اینسایز، میکرومتر خارج اینسایز، میکرومتر دیجیتال خارج اینسایز، میکرومتر اینچی اینسایز، میکرومتر دیجیتال خارجی 3 دکمه ضد آب اینسایز، میکرومتر میله ای اینسایز، میکرومتر داخل اینسایز، میکرومتر داخل میله ای اینسایز، میکرومتر داخل میله ای قابل تعویض اینسایز، میکرومتر داخل سه فک اینسایز، میکرومتر داخل سه فک سری کامل اینسایز، میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب اینسایز، میکرومتر سر گرد اینسایز، میکرومتر پیچ اینسایز، میکرومتر ساعتی اینسایز، پاسومتر اینسایز، میکرومتر خارج دیجیتال ضد آب سریع مدل اپسلوت اینسایز، ھد میکرومتر اینسایز، میکرومتر درب قوطی اینسایز، میکرومتر دیسکی اینسایز، میکرومتر دو پله شیار اینسایز، میکرومتر ھلالی اینسایز، پایه میکرومتر اینسایز، میکرومتر سوزنی اینسایز، میکرومتر خارج دوقلو اینسایز، میکرومتر خارج حدی اینسایز، میکرومتر صلیبی اینسایز، میکرومتر V شکل اینسایز، میکرومتر جناغی اینسایز، میکرومتر خارج فک تعویضی 7 عددی اینسایز، میکرومتر خارج فک پیچگوشتی اینسایز، میکرومتر خارج صندوقی اینسایز، میکرومتر چرخ دنده اینسایز، میکرومتر چرخ دنده ست کامل اینسایز، میکرومتر شیار دو بازوئی اینسایز، میکرومتر سرنگی اینسایز، میکرومتر لوله اینسایز، میکرومتر سیم اینسایز، میکرومتر کنتوردار اینسایز، داخل سنج تلسکوپی 6 عددی داخل اینسایز، میکرومتر سریع تنظیم شو اینسایز، عمق سنج اینسایز، عمق سنج معمولی اینسایز، عمق سنج ساعتی اینسایز، عمق سنج دیجیتال اینسایز، ساعت اندیکاتور اینسایز، ساعت شیطانکی اینسایز، پایه ساعت اینسایز، ساعت اندیکاتور مرکز یاب ھمراه سری کامل پراب اینسایز، ساعت اندیکاتور افقی اینسایز، ساعت اندیکاتور پشت پیستون اینسایز، ساعت دیجیتال اینسایز، ساعت دیجیتال 5 دکمه ابسلوت اینسایز، ساعتدیجیتال با قابلیت نمایش آنالوگ اینسایز، عمق سنج صلیبی ساعتی اینسایز، عمق سنج صلیبی دیجیتال اینسایز، ساعت مقایسه کننده ضد ضربه اینسایز، کابل کولیس دیجیتال اینسایز، کابل میکرومتر دیجیتال اینسایز، کابل ساعت دیجیتال اینسایز، ساعت اینسایز، ساعت شیطانکی کورس بلند اینسایز، پراپ ساعتی شیطانکی اینسایز، پایه نگھدارنده ساعت شیطانکی اینسایز، ساعت شیطانکی با پایه و لوازم جانبی اینسایز، پایه ساعت گرانیتی اینسایز، پایه ساعت اینسایز، پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی اینسایز، گیج داخل سنج ساعتی اینسایز، گیج سیلندر ساعتی اینسایز، گیج داخل سنج دیجیتال اینسایز، گیج سیلندر دیجیتال اینسایز، رابط گیج داخل سیلندر ساعتی اینسایز، رابط گیج داخل سیلندر دیجیتال اینسایز، پرگار ساعتی اینسایز، پرگار ساعتی داخل اینسایز، پرگار ساعتی داخل تیپ A اینسایز،پرگار خارج دیجیتال تیپ A اینسایز، کیت نمایشگاھی اینسایز، ضخامت سنج ساعتی اینسایز، ضخامت سنج دیجیتال اینسایز، ضخامت سنج دیجیتال 5 دکمه اینسایز، ضخامت سنج دیجیتال کوچک اینسایز، ضخامت سنج جیبی اینسایز، زیرکاری اینسایز، سختی سنج پلاستیک اینسایز، سختی سنج فلزات اینسایز، شابلون اینسایز، تراز صنعتی اینسایز، صفحه صافی گرانیتی اینسایز، میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع اینسایز، جعبه راپورتر اینسایز، گیج راپورتر زاویه اینسایز، لوازم جانبی راپورتر اینسایز، پایه راپرتر اینسایز، پین گیج اینسایز، جعبه کولیس اینسایز، جعبه میکرومتر اینسایز، پرگار خط کشی اینسایز، پرگار خارج سنج طرح آلمان اینسایز، پرگار داخل سنج طرح آلمان اینسایز، فیلر میلیمتر اینسایز، فیلر اینچ اینسایز، فیلر میلیمتر آسیمتو و اینچ اینسایز، شابلون R سنج اینسایز، زاویه سنج اینسایز، بلوک زبری سنج اینسایز، خط کش چاقوئی اینسایز، خط کش موئی اینسایز، خط کش معمولی اینسایز، گونیا صنعتی لبه دار دقیق اینسایز، گیج زاویه اینسایز، گونیا موئی دقیق اینسایز، صفحه گونیا گرانیت اینسایز، سری گونیا موئی اینسایز، سری خط کش موئی اینسایز، گیج تست میکرومتر اینسایز، گیج تست کولیس اینسایز، میکروسکوپ اینسایز، گیج ھای داخل سیلندر اینسایز، گیج توپی اینسایز، گیج رینگی اینسایز، گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ اینسایز، گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ اینسایز، گیج توپی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ اینسایز، گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ اینسایز، گیج توپی دنده ریز اینسایز، گیج رینگی دنده ریز اینسایز، گیج اینچی اینسایز، گیج میلیمتر اینسایز، گیج لوله اینسایز، گیج UNF اینسایز، گیج BSW اینسایز، گیج NPT اینسایز، گیج رینگی صاف برای تست میکرومتر داخل سه فک اینسایز، گیج ھای برو نرو اینسایز NOGO توپی و رینگی اینسایز، دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود اینسایز، دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات اینسایز، دستگاه سختی سنج راکول اینسایز، گیج ، گیج اینسایز،گیج توپی اینسایز، گیج رینگی اینسایز، گیج صاف اینسایز، گیج توپی صاف اینسایز،گیج رینگی صاف اینسایز، گیج دھان اژدری اینسایز، گیج توپیاستاندارد اینسایز، گیج رینگی استاندارد اینسایز، گیج توپی غیر استاندارد اینسایز، گیج رینگی غیر استاندارد اینسایز، لوازم کنترل کیفی اینسایز، گیج مخصوص اینسایز ، گیج میلیمتر اینسایز، گیج اینچی اینسایز، گیج دنده ریز اینسایز، گیج توپی دنده ریز اینسایز، گیج رینگی دنده ریز اینسایز، گیج لوله اینسایز، انواع گیج اینسایز، گیج قلاویز اینسایز، گیج حدیده اینسایز، گیج میله اینسایز، گیج مھره اینسایز، خرید گیج ، خرید گیج اینسایز، خرید گیج توپی اینسایز، خرید گیج رینگی اینسایز، خرید گیج صاف اینسایز، خرید گیج توپی صاف اینسایز، خرید گیج رینگی صاف اینسایز، خرید گیج دھان اژدری اینسایز، خرید گیج توپی استاندارد اینسایز، خرید گیج رینگی استاندارد اینسایز، خرید گیج توپی غیر استاندارد اینسایز، خرید گیج رینگی غیر استاندارد اینسایز، خرید لوازم کنترل کیفی اینسایز، خرید گیج مخصوص اینسایز، خرید گیج میلیمتر اینسایز، خرید گیج اینچی اینسایز، خرید گیج دنده ریز اینسایز، خرید گیج توپی دنده ریز اینسایز، خرید گیج رینگی دنده ریز اینسایز، خرید گیج لوله اینسایز، خرید انواع گیج اینسایز، خرید گیج قلاویز اینسایز،خرید گیج حدیده اینسایز، خرید گیج میله اینسایز، خرید گیج مھره اینسایز، فروش گیج ، فروش گیج اینسایز، فروش گیج توپی اینسایز، فروش گیج رینگی اینسایز، فروش گیج صاف اینسایز، فروش گیج توپی صاف اینسایز، فروش گیج رینگی صاف اینسایز، فروش گیج دھان اژدری اینسایز، فروش گیج توپی استاندارد اینسایز، فروش گیج رینگی استاندارد اینسایز، فروش گیج توپی غیر استاندارد اینسایز، فروش گیج رینگی غیر استاندارد اینسایز، فروش لوازم کنترل کیفی اینسایز، فروش گیج مخصوص اینسایز، فروش گیج میلیمتر اینسایز، فروش گیج اینچی اینسایز، فروش گیج دنده ریز اینسایز، فروش گیج توپی دنده ریز اینسایز، فروش گیج رینگی دنده ریز اینسایز، فروش گیج لکولیس  50 سانت دیجیتال،کولیس 50 سانت دیجیتال اسیمیتو،کولیس 50 سانت دیجیتال اینسایز،کولیس 50 سانت دیجیتال متاتیووله اینسایز، فروش انواع گیج اینسایز، فروش گیج قلاویز اینسایز ، فروش گیج حدیده اینسایز، فروش گیج میله اینسایز، فروش گیج مھره اینسایز، قیمت گیج ، قیمت گیج اینسایز، قیمت گیج توپی اینسایز، قیمت گیج رینگی اینسایز، قیمت گیج صاف اینسایز، قیمت گیج توپی صاف اینسایز، قیمت گیج رینگی صاف اینسایز، قیمت گیج دھان اژدری اینسایز، قیمت گیج توپی استاندارد اینسایز، قیمت گیج رینگی استاندارد اینسایز، قیمت گیج توپی غیر استاندارد اینسایز، قیمت گیج رینگی غیر استاندارد اینسایز، قیمت لوازم کنترل کیفی اینسایز، قیمت گیج مخصوص اینسایز، قیمت گیج میلیمتر اینسایز، قیمت گیج اینچی اینسایز، قیمت گیج دنده ریز اینسایز، قیمت گیج توپی دنده ریز اینسایز، قیمت گیج رینگی دنده ریز اینسایز، قیمت گیج لوله بیکر اینسایز، قیمت انواع گیج اینسایز، قیمت گیج قلاویز اینسایز، قیمت گیج حدیده اینسایز، قیمت گیج میله اینسایز، قیمت گیج مھره اینسایز، سفارش گیج ، سفارش گیج اینسایز، سفارش گیج توپی اینسایز، سفارش گیج رینگی اینسایز، سفارش گیج صاف اینسایز، سفارش گیج توپی صاف اینسایز، سفارش گیج رینگی صاف اینسایز، سفارش گیج دھان اژدری اینسایز، سفارش گیجتوپی استاندارد اینسایز، سفارش گیج رینگی استاندارد اینسایز، سفارش گیج توپی غیر استاندارد اینسایز، سفارش گیج رینگی غیر استاندارد اینسایز، سفارش لوازم کنترل کیفی اینسایز، سفارش گیج مخصوص اینسایز، سفارش گیج میلیمتر اینسایز، سفارش گیج اینچی اینسایز، سفارش گیج دنده ریز اینسایز، سفارش گیج توپی دنده ریز اینسایز، سفارش گیج رینگی دنده ریز اینسایز، سفارش گیج لوله اینسایز، سفارش انواع گیج اینسایز، سفارش گیج قلاویز اینسایز، سفارش گیج حدیده اینسایز، سفارش گیج میله اینسایز، سفارش گیج مھره اینسایز، بھترین قیمت گیج ، بھترین قیمت گیج اینسایز، بھترین قیمت گیج توپی اینسایز، بھترین قیمت گیج رینگی اینسایز،بھترین قیمت گیج صاف اینسایز، بھترین قیمت گیج توپی صاف اینسایز، بھترین قیمت گیج رینگی صاف اینسایز، بھترین قیمت گیج دھان اژدری اینسایز، بھترین قیمت گیج توپی استاندارد اینسایز، بھترین قیمت گیج رینگی استاندارد اینسایز، بھترین قیمت گیج توپی غیر استاندارد، بھترین قیمت گیج رینگی غیر استاندارد اینسایز، بھترین قیمت لوازم کنترل کیفی اینسایز، بھترین قیمت گیج مخصوص اینسایز،بھترین قیمت گیج میلیمتر اینسایز،بھترین قیمت گیج اینچی اینسایز، بھترین قیمت گیج دنده ریز اینسایز،بھترین قیمت گیج توپی دنده ریز اینسایز،بھترین قیمت گیج رینگی دنده ریز اینسایز، بھترین قیمت گیج لوله اینسایز، بھترین قیمت انواع گیج اینسایز، بھترین قیمت گیج قلاویز اینسایز، بھترین قیمت گیج حدیده اینسایز، بھترین قیمت گیج میله اینسایز، بھترین قیمت گیج مھره اینسایز، واردات گیج ،واردات گیج اینسایز،واردات گیج توپی اینسایز،واردات گیج رینگی اینسایز،واردات گیج صاف اینسایز،واردات گیج توپی صاف اینسایز،واردات گیج رینگی صاف اینسایز،واردات گیج دھان اژدری اینسایز،واردات گیج توپی استاندارد اینسایز،واردات گیج رینگی استاندارد اینسایز،واردات گیج توپی غیر استاندارد اینسایز،واردات گیج رینگی غیر استاندارد اینسایز،واردات لوازم کنترل کیفی اینسایز،واردات گیج مخصوص اینسایز،واردات گیج میلیمتر اینسایز،واردات گیج اینچی اینسایز،واردات گیج دنده ریز اینسایز،واردات گیج توپی دنده ریز اینسایز،واردات گیج رینگی دنده ریز اینسایز،واردات گیج لوله اینسایز،واردات انواع گیج اینسایز،واردات گیج قلاویز اینسایز،واردات گیج حدیده اینسایز،واردات گیج میله اینسایز، واردات گیج مھره اینسایز، واردات گیج طبق نقشه ، واردات گیج اینسایزطبق نقشه،واردات گیج توپی اینسایز طبق نقشه،واردات گیج رینگی اینسایز طبق نقشه،واردات گیج صاف اینسایز طبق نقشه،واردات گیج توپی صاف اینسایزطبق نقشه،واردات گیج رینگی صاف اینسایز طبق نقشه،واردات گیج دھان اژدری اینسایز طبق نقشه،واردات گیج توپی استاندارد اینسایز طبق نقشه، واردات گیج رینگی استاندارد اینسایزطبق نقشه،واردات گیج توپی غیر استاندارد اینسایز طبق نقشه،واردات گیج رینگی غیر استاندارد اینسایز طبق نقشه،واردات لوازم کنترل کیفی اینسایز طبق نقشه،واردات گیجمخصوص اینسایز طبق نقشه،واردات گیج میلیمتر اینسایز طبق نقشه،واردات گیج اینچی اینسایز طبق نقشه،واردات گیج دنده ریز اینسایز طبق نقشه،واردات گیج توپی دنده ریز اینسایز طبق نقشه،واردات گیج رینگی دنده ریز اینسایز طبق نقشه،واردات گیج لوله اینسایز طبق نقشه،واردات انواع گیج اینسایز طبق نقشه،واردات گیج قلاویز اینسایز طبق نقشه،واردات گیج حدیده اینسایز طبق نقشه،واردات گیج میله اینسایز طبق نقشه،واردات گیج مھره اینسایز طبق نقشه،نمایندگی گیج اینسایز در ایران،نمایندگی گیج توپی اینسایز،نمایندگی گیج رینگی خدمات و فعالیت ھای این شرکت عبارتند از نمایندگی فروش انواع لوازم اندازه گیری و کنترل کیفی ، کولیس استنلس استیل ، کولیس خطکش اتنلس استیل ، کولیس خط کش استنلس استیل ، کولیس دایره استنلس استیل ، کولیس T شکل ، کولیس تی شکل ، کولیس تی شکل استنلس استیل برای علامت گذاری ، کولیس معمولی ، کولیس ساعتی ، کولیس دیجیتال ، کولیس دیجیتال استنلس استیل ، کولیس صفحه بزرگ ، کولیس صفحه معمولی ، کولیس فک بلند استنلس استیل ، کولیس فک بلند با فک بالا استنلس استیل کولیس پایه دار ، کولیس ارتفاع سنج ، کولیس پایه دار دیجیتال ، کولیس پایه دار ارتفاع سنج ، کولیس دیجیتال فک بلند استنلس استیل شش دکمه ،کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا شش دکمه ، کولیس دیجیتال ضخامت لوله ، کولیس دیجیتال سه کاره برای کارھای کوچک ، کولیس دیجیتال کوچک با فک پھن ، گیج دیجیتال جوشکاری ، گیج برای علامت گذاری و خط کشی ، کولیس دیجیتال استنلس استیل مدل ابسلوت 4 دکمه تیپ میتوتویو ، کولیس دیجیتال نوری ، کولیس دیجیتال خورشیدی ، کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید ، کولیس فک کارباید ، کولیس دیجیتال بدنه کربن ، کولیس دیجیتال ، کولیس دیجیتال ضد آب ، کولیس دیجیتال ضد آب IP67 ، کولیس دیجیتال ضد آب مدل SYSTEM SYLVAK ، کولیس دیجیتال شیار داخل ، کولیس دیجیتال شیار خارج ، کولیس دیجیتال با فک متغیر ، کولیس چرخدنده دیجیتال ، کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک ، کولیس پایه دار ساعتی ، کولیس پایه دار ارتفاع سنج ساعتی ، کولیس پایه دار ساعتی و کنتوردار ، کولیس ارتفاع سنج ساعتی و کنتوردار ، کولیس ساعتی ، کولیس ساعتی استنلس استیل ، کولیس ساعتی استنلس استیل طرح میتوتویو ، کولیس ساعتی طرح میتوتویو ، کولیس ساعتی استنلس استیل فک کارباید ، کولیس ساعتی فک کارباید ، کولیس عمق سنج استنلس استیل ، عمق سنج استنلس استیل ، کولیس عمق سنج دیجیتال استنلس استیل ، عمق سنج دیجیتال استنلس استیل ، کولیس عمق سنج ساعتی استنلس استیل ، عمق سنج ساعتی استنلس استیل ، کولیس عمق سنج لبه دار ، عمق سنج لبه دار ، پایه کولیس عمق سنج استنلس استیل ، خط کش دیجیتال ، خط کش دیجیتال پنج دکمه ، خط کش دیجیتال عمودی ، خط کش دیجیتال افقی ، پایه نگھدارنده ، کلمپ ،میکرومتر معمولی ، کولیس فک بلند ، کولیس پایه دار معمولی ، کولیس دیجیتال پایه دار ، میکرومتر ساعتی ، میکرومتر دیجیتال ، میکرومتر معمولی ، میکرومتر سه فک ، میکرومتر خارج ، میکرومتر دیجیتال خارج ، میکرومتر اینچی ، میکرومتر دیجیتال خارجی 3 دکمه ضد آب ، میکرومتر میله ای ، میکرومتر داخل ، میکرومتر داخل میله ای ، میکرومتر داخل میله ای قابل تعویض ، میکرومتر داخل سه فک ، میکرومتر داخل سه فک سری کامل ، میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب ، میکرومتر سر گرد ، میکرومتر پیچ ، میکرومتر ساعتی ، پاسومتر ، میکرومتر خارج دیجیتال ضد آب سریع مدل اپسلوت ، ھد میکرومتر ، میکرومتر درب قوطی ، میکرومتر دیسکی ، میکرومتر دو پله شیار ، میکرومتر ھلالی ، پایه میکرومتر ، میکرومتر سوزنی ، میکرومتر خارج دوقلو ، میکرومتر خارج حدی ، میکرومتر صلیبی ، میکرومتر V شکل ، میکرومتر جناغی ، میکرومتر خارج فک تعویضی 7 عددی ، میکرومتر خارج فک پیچگوشتی ، میکرومتر خارج صندوقی ، میکرومتر چرخ دنده ، میکرومتر چرخ دنده ست کامل ، میکرومتر شیار دو بازوئی ، میکرومتر سرنگی ، میکرومتر لوله ، میکرومتر سیم ، میکرومتر کنتوردار ، داخل سنج تلسکوپی 6 عددی داخل ، میکرومتر سریع تنظیم شو ، عمق سنج ، عمق سنج معمولی ، عمق سنج ساعتی ، عمق سنج دیجیتال ، ساعت اندیکاتور ، ساعت شیطانکی ، پایه ساعت ، ساعت اندیکاتور مرکز یاب ھمراه سری کامل پراب ، ساعت اندیکاتور افقی ، ساعت اندیکاتور پشت پیستون ، ساعت دیجیتال ، ساعت دیجیتال 5 دکمه ابسلوت ، ساعت دیجیتال با قابلیت نمایش آنالوگ ، عمق سنج صلیبی ساعتی ، عمق سنج صلیبی دیجیتال ، ساعت مقایسه کننده ضد ضربه ، کابل کولیس دیجیتال ، کابل میکرومتر دیجیتال ، کابل ساعت دیجیتال ، ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی کورس بلند ، پراپ ساعتی شیطانکی ، پایه نگھدارنده ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی با پایه و لوازم جانبی ، پایه ساعت گرانیتی ، پایه ساعت ، پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی ، گیج داخل سنج ساعتی ، گیج سیلندر ساعتی ، گیج داخل سنج دیجیتال ، گیج سیلندر دیجیتال ، رابط گیج داخل سیلندر ساعتی ، رابط گیج داخل سیلندر دیجیتال ، پرگار ساعتی ، پرگار ساعتی داخل تیپ میتوتویو ، پرگار ساعتی داخل تیپ A، پرگار خارج دیجیتال تیپ A ، کیت نمایشگاھی ، ضخامت سنج ساعتی ، ضخامت سنج دیجیتال ، ضخامت سنج دیجیتال 5 دکمه ، ضخامت سنج دیجیتال کوچک ، ضخامت سنج جیبی ، زیرکاری ، سختی سنج پلاستیک ، سختی سنج فلزات ، شابلون ، تراز صنعتی ، صفحه صافی گرانیتی ، میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع ، جعبه راپورتر ، گیج راپورتر زاویه ، لوازم جانبی راپورتر ، پایه راپرتر ، پین گیج ، جعبه کولیس ، جعبه میکرومتر ، پرگار خط کشی طرح آلمان ، پرگار خارج سنج طرح آلمان ، پرگار داخل سنج طرح آلمان ، فیلر میلیمتر ، فیلر اینچ ، فیلر میلیمتر و اینچ ، شابلون R سنج ، زاویه سنج ، بلوک زبری سنج ، خط کش چاقوئی ، خط کش موئی ، خط کش معمولی ، گونیا صنعتی لبه دار دقیق ، گیج زاویه ، گونیا موئی دقیق ، صفحه گونیا گرانیت ، سری گونیا موئی سری خط کش موئی ، گیج تست میکرومتر ، گیج تست کولیس ، میکروسکوپ ، گیج ھای داخل سیلندر ، گیج توپی ، گیج رینگی ، گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ ، گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ ، گیج توپی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج توپی دنده ریز ، گیج رینگی دنده ریز ، گیج اینچی ، گیج میلیمتر ، گیج لوله ، گیج UNF ، گیج BSW ، گیج NPT ، گیج رینگی صاف برای تست میکرومتر داخل سه فک ، گیج ھای برو ، نرو ، NOGO , GO توپی و رینگی ، دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود ، دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات ، دستگاه سختی سنج راکول با برندھای MITUTOYO میتوتویو ، INSIZE اینسایز ، ASIMETO آسیمتو ، HELIOS ھلیوس ،LG ال جی ، QLR کیو ال آر ، DECO دکو ، FANAR فنر ، MAHR ماھر ، RN آر ان ، KANON کانن ، VOGEL وگل ، FERTER فرتر ، M.P پیتر مولر ، POWER پاور ، BAKER بیکر ، ACCUD آکاد ، ALTON آلتون و ….. برای دریافت کاتالوگ و اطلاعات بیشتر از سایت ما دیدن فرماایدکولیس  50 سانت دیجیتال،کولیس 50 سانت دیجیتال اسیمیتو،کولیس 50 سانت دیجیتال اینسایز،کولیس 50 سانت دیجیتال متاتیو

کولیس  50 سانت دیجیتال،کولیس 50 سانت دیجیتال اسیمیتو،کولیس 50 سانت دیجیتال اینسایز،کولیس 50 سانت دیجیتال متاتیو

کولیس 50 سانت معمولی

فروش  انواع ابزار الات اندازه گیری،کلیس 50 سانت معمولی،کولیس 50 سانت دیجیتال ،کولیس 50 سانت ساعتی،کولیس 50 سانت معمولی اسیمیتو،کولیس 50 سانت معمولی اینسایز،کولیس 50 سانت معمولی اکاد،کولیس 50 سانت معمولی متاتیو زاپن ،کولیس 50 سانت معمولی چینی بورس انواع کولیس اندازه گیری*کولیس 50 سانت معمولی*کولیس 50 سانت دیجیتال*کولیس 50 سانت ساعتی*فروش  انواع ابزار الات اندازه گیری،کلیس 50 سانت معمولی،کولیس 50 سانت دیجیتال ،کولیس 50 سانت ساعتی،کولیس 50 سانت معمولی اسیمیتو،کولیس 50 سانت معمولی اینسایز،کولیس 50 سانت معمولی اکاد،کولیس 50 سانت معمولی متاتیو زاپن ،کولیس 50 سانت معمولی چینی بورس انواع کولیس اندازه گیری*کولیس 50 سانت معمولی*کولیس 50 سانت دیجیتال*کولیس 50 سانت ساعتی

کولیس 30 سانت ساعتی

یجیتال ، کابل ساعت دیجیتال ، ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی کورس بلند ، پراپ ساعتی شیطانکی ، پایه نگھدارنده ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی با پایه و لوازم جانبی ، پایه ساعت گرانیتی ، پایه ساعت ، پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی ، گیج داخل سنج ساعتی ، گیج سیلندر ساعتی ، گیج داخل سنج دیجیتال ، گیج سیلندر دیجیتال ، رابط گیج داخل سیلندر ساعتی ، رابط گیج داخل سیلندر دیجیتال ، پرگار ساعتی ، پرگار ساعتی داخل تیپ میتوتویو ، پرگار ساعتی داخل تیپ A، پرگار خارج دیجیتال تیپ A ، کیت نمایشگاھی ، ضخامت سنج ساعتی ، ضخامت سنج دیجیتال ، ضخامت سنج دیجیتال 5 دکمه ، ضخامت سنج دیجیتال کوچک ، ضخامت سنج جیبی ، زیرکاری ، سختی سنج پلاستیک ، سختی سنج فلزات ، شابلون ، تراز صنعتی ، صفحه صافی گرانیتی ، میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع ، جعبه راپورتر ، گیج راپورتر زاویه ، لوازم جانبی راپورتر ، پایه راپرتر ، پین گیج ، جعبه کولیس ، جعبه میکرومتر ، پرگار خط کشی طرح آلمان ، پرگار خارج سنج طرح آلمان ، پرگار داخل سنج طرح آلمان ، فیلر میلیمتر ، فیلر اینچ ، فیلر میلیمتر و اینچ ، شابلون R سنج ، زاویه سنج ، بلوک زبری سنج ، خط کش چاقوئی ، خط کش موئی ، خط کش معمولی ، گونیا صنعتی لبه دار دقیق ، گیج زاویه ، گونیا موئی دقیق ، صفحه گونیا گرانیت ، سری گونیا موئی ، سری خط کش موئی ، گیج تست میکرومتر ، گیج تست کولیس ، میکروسکوپ ، گیج ھای داخل سیلندر ، گیج توپی ، گیج رینگی ، گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ ، گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ ، گیج توپی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج توپی دنده ریز ، گیج رینگی دنده ریز ، گیج اینچی ، گیج میلیمتر ، گیج لوله ، گیج UNF ، گیج BSW ، گیج NPT ، گیج رینگی صاف برای تست میکرومتر داخل سه فک ، گیج ھای برو ، نرو ، NOGO , GO توپی و رینگی ، دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود ، دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات ، دستگاه سختی سنج راکول با برندھای MITUTOYO میتوتویو ، INSIZE اینسایز ، ASIMETO آسیمتو ، HELIOS ھلیوس ،LG ال جی ، QLR کیو ال آر ، DECO دکو ، FANAR فنر ، MAHR ماھر ، RN آر ان ، KANON کانن ، VOGEL وگل ، FERTER فرتر ، M.P پیتر مولر ، POWER پاور ، BAKER بیکر ، ACCUD آکاد ، ALTON آلتون،کولیس 30 سانت معمولی،کولیس 30 سانت دیجیتال فکولیس 30 سانت ساعتی ،نمایندگی اینسایز ،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیوفابزار الات اندازه گیری،کولیس 30 سانت معمولی اینسایز،کولیس معمولی 30 سانت اسیمیتو،کولیس 30 سانت معمولی متاتیو ،ابزار الات اندازه گیری،کولیس،کلیس 30 دیجیتال،ابزار الات اندازه گیری؛نمایندگی اینسایز،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،ابزار الات دقیق اندازه گیری ،فروش انواع ابزار الات اندازه گیری*کولیس 30 سانت ساعتی*کلیس 30 ساعتی*کولیس اندازه گیری ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 30 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 30 سانت ساعتی اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 30 سانت اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی چینی*کولیس ساعتی *کولیس ساعتی**کولیس 30 سانت ساعتی*کلیس 30 ساعتی*کولیس اندازه گیری ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 30 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 30 سانت ساعتی اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 30 سانت اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی چینی*کولیس ساعتی *کولیس ساعتی**کولیس 30 سانت ساعتی*کلیس 30 ساعتی*کولیس اندازه گیری ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 30 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 30 سانت ساعتی اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 30 سانت اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی چینی*کولیس ساعتی *کولیس ساعتی**کولیس 30 سانت ساعتی*کلیس 30 ساعتی*کولیس اندازه گیری ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 30 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 30 سانت ساعتی اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 30 سانت اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی چینی*کولیس ساعتی *کولیس ساعتی**کولیس 30 سانت ساعتی*کلیس 30 ساعتی*کولیس اندازه گیری ساعتی*کولیس ساعتی*کولیس 30 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 30 سانت ساعتی اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی اسیمیتو*کولیس 30 سانت اکاد*کولیس 30 سانت ساعتی چینی*کولیس ساعتی *کولیس ساعتی*

کولیس 30 سانت دیجیتال

دیجیتال ، کابل ساعت دیجیتال ، ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی کورس بلند ، پراپ ساعتی شیطانکی ، پایه نگھدارنده ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی با پایه و لوازم جانبی ، پایه ساعت گرانیتی ، پایه ساعت ، پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی ، گیج داخل سنج ساعتی ، گیج سیلندر ساعتی ، گیج داخل سنج دیجیتال ، گیج سیلندر دیجیتال ، رابط گیج داخل سیلندر ساعتی ، رابط گیج داخل سیلندر دیجیتال ، پرگار ساعتی ، پرگار ساعتی داخل تیپ میتوتویو ، پرگار ساعتی داخل تیپ A، پرگار خارج دیجیتال تیپ A ، کیت نمایشگاھی ، ضخامت سنج ساعتی ، ضخامت سنج دیجیتال ، ضخامت سنج دیجیتال 5 دکمه ، ضخامت سنج دیجیتال کوچک ، ضخامت سنج جیبی ، زیرکاری ، سختی سنج پلاستیک ، سختی سنج فلزات ، شابلون ، تراز صنعتی ، صفحه صافی گرانیتی ، میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع ، جعبه راپورتر ، گیج راپورتر زاویه ، لوازم جانبی راپورتر ، پایه راپرتر ، پین گیج ، جعبه کولیس ، جعبه میکرومتر ، پرگار خط کشی طرح آلمان ، پرگار خارج سنج طرح آلمان ، پرگار داخل سنج طرح آلمان ، فیلر میلیمتر ، فیلر اینچ ، فیلر میلیمتر و اینچ ، شابلون R سنج ، زاویه سنج ، بلوک زبری سنج ، خط کش چاقوئی ، خط کش موئی ، خط کش معمولی ، گونیا صنعتی لبه دار دقیق ، گیج زاویه ، گونیا موئی دقیق ، صفحه گونیا گرانیت ، سری گونیا موئی ، سری خط کش موئی ، گیج تست میکرومتر ، گیج تست کولیس ، میکروسکوپ ، گیج ھای داخل سیلندر ، گیج توپی ، گیج رینگی ، گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ ، گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ ، گیج توپی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج توپی دنده ریز ، گیج رینگی دنده ریز ، گیج اینچی ، گیج میلیمتر ، گیج لوله ، گیج UNF ، گیج BSW ، گیج NPT ، گیج رینگی صاف برای تست میکرومتر داخل سه فک ، گیج ھای برو ، نرو ، NOGO , GO توپی و رینگی ، دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود ، دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات ، دستگاه سختی سنج راکول با برندھای MITUTOYO میتوتویو ، INSIZE اینسایز ، ASIMETO آسیمتو ، HELIOS ھلیوس ،LG ال جی ، QLR کیو ال آر ، DECO دکو ، FANAR فنر ، MAHR ماھر ، RN آر ان ، KANON کانن ، VOGEL وگل ، FERTER فرتر ، M.P پیتر مولر ، POWER پاور ، BAKER بیکر ، ACCUD آکاد ، ALTON آلتون،کولیس 30 سانت معمولی،کولیس 30 سانت دیجیتال فکولیس 30 سانت ساعتی ،نمایندگی اینسایز ،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیوفابزار الات اندازه گیری،کولیس 30 سانت معمولی اینسایز،کولیس معمولی 30 سانت اسیمیتو،کولیس 30 سانت معمولی متاتیو ،ابزار الات اندازه گیری

نیاز به 1 باتری 1.5 ولتی گرد کولیس 30 سانت دیجیتال*کولیس دیجیتال*کلیس اندازه گیری دیجیتال*وش انواع کولیس 30 دیجیتال ،کولیس 30 دیجیتال اینسایز،کولیس 30 دیجیتال اسیمیتو،کولیس 30 دیجیتال اکاد،کولیس 30 دیجیتال چینی کلیس 30 سانت دیجیتال

کولیس های آسیمتو از بادقت ترین کولیس های موجود بازار میباشد که در که در سه نوع کولیس دیجیتال ،کولیس معمولی،وکولیس ساعتی میباشد*وش انواع کولیس 30 دیجیتال ،کولیس 30 دیجیتال اینسایز،کولیس 30 دیجیتال اسیمیتو،کولیس 30 دیجیتال اکاد،کولیس 30 دیجیتال چینی کلیس 30 سانت دیجیتال

کولیس ساعتی آسیمتو   15 سانت 

کولیس ساعتی آسیمتو   20 سانت 

کولیس ساعتی آسیمتو   30 سانت

کولیس دیجیتال آسیمتو  15 سانت

کولیس دیجیتال آسیمتو 20 سانت 

کولیس دیجیتال آسیمتو 30 سانت

کولیس دیجیتال آسیمتو 50 سانت

کولیس دیجیتال آسیمتو 80 سانت

کولیس دیجیتال آسیمتو 1 متر

کولیس معمولی اسیمتو  15 سانت*

کولیس معمولی اسیمتو  20 سانتوش انواع کولیس 30 دیجیتال ،کولیس 30 دیجیتال اینسایز،کولیس 30 دیجیتال اسیمیتو،کولیس 30 دیجیتال اکاد،کولیس 30 دیجیتال چینی کلیس 30 سانت دیجیتال

کولیس معمولی اسیمتو  30 سانت

کولیس معمولی اسیمتو  50 سانت

کولیس معمولی آسیمتو 60 سانت

کولیس معمولی آسیمتو 1 متر

نمایشگر LCD http://heydarzadehtools.ir/?p=4151  کولیس 30 سانت دیجیتال*کولیس دیجیتال*کلیس اندازه گیری دیجیتال

خروجی دیتا برای اتصال به دستگاه های دیگر

دارای دو حالت اندازه گیری اینچ و میلی متر

دکمه تنضیم منو

دکمه خاموش و روشن

دقت اندازه گیری 0.01 میلی متر

سرعت اندازه گیری کمتر از 1.5 میلی ثانیه

حداکثر مقدار قابل اندازه گیری 30 سانتی متر فروش انواع کولیس 30 دیجیتال ،کولیس 30 دیجیتال اینسایز،کولیس 30 دیجیتال اسیمیتو،کولیس 30 دیجیتال اکاد،کولیس 30 دیجیتال چینی کلیس 30 سانت دیجیتال*کلیس 30 سانت ساعتی*کلیس 30 سانت معمولی*وش انواع کولیس 30 دیجیتال ،کولیس 30 دیجیتال اینسایز،کولیس 30 دیجیتال اسیمیتو،کولیس 30 دیجیتال اکاد،کولیس 30 دیجیتال چینی کلیس 30 سانت دیجیتال

کولیس 30 سانت معمولی

دیجیتال ، کابل ساعت دیجیتال ، ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی کورس بلند ، پراپ ساعتی شیطانکی ، پایه نگھدارنده ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی با پایه و لوازم جانبی ، پایه ساعت گرانیتی ، پایه ساعت ، پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی ، گیج داخل سنج ساعتی ، گیج سیلندر ساعتی ، گیج داخل سنج دیجیتال ، گیج سیلندر دیجیتال ، رابط گیج داخل سیلندر ساعتی ، رابط گیج داخل سیلندر دیجیتال ، پرگار ساعتی ، پرگار ساعتی داخل تیپ میتوتویو ، پرگار ساعتی داخل تیپ A، پرگار خارج دیجیتال تیپ A ، کیت نمایشگاھی ، ضخامت سنج ساعتی ، ضخامت سنج دیجیتال ، ضخامت سنج دیجیتال 5 دکمه ، ضخامت سنج دیجیتال کوچک ، ضخامت سنج جیبی ، زیرکاری ، سختی سنج پلاستیک ، سختی سنج فلزات ، شابلون ، تراز صنعتی ، صفحه صافی گرانیتی ، میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع ، جعبه راپورتر ، گیج راپورتر زاویه ، لوازم جانبی راپورتر ، پایه راپرتر ، پین گیج ، جعبه کولیس ، جعبه میکرومتر ، پرگار خط کشی طرح آلمان ، پرگار خارج سنج طرح آلمان ، پرگار داخل سنج طرح آلمان ، فیلر میلیمتر ، فیلر اینچ ، فیلر میلیمتر و اینچ ، شابلون R سنج ، زاویه سنج ، بلوک زبری سنج ، خط کش چاقوئی ، خط کش موئی ، خط کش معمولی ، گونیا صنعتی لبه دار دقیق ، گیج زاویه ، گونیا موئی دقیق ، صفحه گونیا گرانیت ، سری گونیا موئی ، سری خط کش موئی ، گیج تست میکرومتر ، گیج تست کولیس ، میکروسکوپ ، گیج ھای داخل سیلندر ، گیج توپی ، گیج رینگی ، گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ ، گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ ، گیج توپی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج توپی دنده ریز ، گیج رینگی دنده ریز ، گیج اینچی ، گیج میلیمتر ، گیج لوله ، گیج UNF ، گیج BSW ، گیج NPT ، گیج رینگی صاف برای تست میکرومتر داخل سه فک ، گیج ھای برو ، نرو ، NOGO , GO توپی و رینگی ، دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود ، دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات ، دستگاه سختی سنج راکول با برندھای MITUTOYO میتوتویو ، INSIZE اینسایز ، ASIMETO آسیمتو ، HELIOS ھلیوس ،LG ال جی ، QLR کیو ال آر ، DECO دکو ، FANAR فنر ، MAHR ماھر ، RN آر ان ، KANON کانن ، VOGEL وگل ، FERTER فرتر ، M.P پیتر مولر ، POWER پاور ، BAKER بیکر ، ACCUD آکاد ، ALTON آلتون،کولیس 30 سانت معمولی،کولیس 30 سانت دیجیتال فکولیس 30 سانت ساعتی ،نمایندگی اینسایز ،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیوفابزار الات اندازه گیری،کولیس 30 سانت معمولی اینسایز،کولیس معمولی 30 سانت اسیمیتو،کولیس 30 سانت معمولی متاتیو ،ابزار الات اندازه گیری*ولیس 30 سانت معمولی اینسایز،کولیس معمولی 30 سانت اسیمیتو،کولیس 30 سانت معمولی متاتیو ،ابزار الات اندازه گیری*ولیس 30 سانت معمولی اینسایز،کولیس معمولی 30 سانت اسیمیتو،کولیس 30 سانت معمولی متاتیو ،ابزار الات اندازه گیری*کولیس 30 سانت معمولی*کلیس 30 سانت معمولی*کولیس 30 سانت معمولی*کولیس اندازه گیری 30 سانت

کولیس 20 سانت ساعتی

کولیس ساعتی 20 سانتیمتر,کولیس ساعتی20 سانتیمتر میتوتویو,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آکاد,کولیس ساعتی 20. سانتیمتر اینسایز,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر هلیوس,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر ال جی,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آسیمتو,کولیس ساعتی 20 فروش انواع کولیس ساعتی*کولیس ساعتی 20 سانتیمتر,کولیس ساعتی20 سانتیمتر میتوتویو,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آکاد,کولیس ساعتی 20. سانتیمتر اینسایز,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر هلیوس,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر ال جی,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آسیمتو,کولیس ساعتی 20 فروش انواع کولیس ساعتی*کولیس ساعتی 20 سانتیمتر,کولیس ساعتی20 سانتیمتر میتوتویو,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آکاد,کولیس ساعتی 20. سانتیمتر اینسایز,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر هلیوس,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر ال جی,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آسیمتو,کولیس ساعتی 20 فروش انواع کولیس ساعتی*کولیس ساعتی 20 سانتیمتر,کولیس ساعتی20 سانتیمتر میتوتویو,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آکاد,کولیس ساعتی 20. سانتیمتر اینسایز,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر هلیوس,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر ال جی,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آسیمتو,کولیس ساعتی 20 فروش انواع کولیس ساعتی*کلیس ساعتی*کولیس ساعتی 20*کولیس ساعتی

کولیس 20 سانت دیجیتال

کولیس دیجیتال 20 سانت (DIGITAL CALIPER) کولیس 20 سانت دیجیتال ھمراه با ضمانت کولیس ھای دیجیتال با دقت زیاد و عمر بالا و کاربری آسان توضیحات محصول نیاز به 1 باتری 5.1 ولتی گرد نمایشگر LCD خروجی دیتا برای اتصال به دستگاه ھای دیگر دارای دو حالت اندازه گیری اینچ و میلی متر دکمه تنضیم منو دکمه خاموش و روشن دقت اندازه گیری 01.0 میلی متر سرعت اندازه گیری کمتر از 5.1 میلی ثانیه حداکثر مقدار قابل اندازه گیری 20 سانتی متر کولیس دیجیتال 20 سانت کولیس رقومی دیجیتال این کولیس ھا از آن جایی که یک عدد واحد را بر روی نمایشگر نمایش می دھند و دیگر احتیاجی به قرائت از روی خط کش نمی باشد، نسبت به کولیس ھای عقربه ای بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این نوع کولیس ھا قابلیت تبدیل واحد به سانتی متر، میلیمتر و اینچ را دارند.می توان با آن ھا برخی اندازه گیری ھای دیفرانسیلی را انجام داد. کولیس ھای دیجیتال می توانند اندازه ھا را در حافظهٔ خود نگه دارند. از این قابلیت می توان در جاھایی که کار کردن دشوار است و امکان دیدن عدد روی مانیتور نیست استفاده می شود. کولیس ھا با طول معمولی، ۶ اینچ یا ۱۵۰ میلیمتر از فولاد ضد زنگ ساخته می شوند که دارای دقت نسبی ۰٫۰۰۱ اینچ و ۰٫۰۲ میلیمتر می باشند. تکنولو ژی مشابه در ساخت کولیس ھا با طول بلند تر۸ اینچ و ۱۲ اینچ به کار گرفته شده که دقت آن ھا برای کولیس ھای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر، ۰٫۰۰۱ اینچ یا ۰٫۰۳ میلیمتر و برای ۲۰۰ تا۳۰۰ میلیمتر، ۰٫۰۰۱۵ اینچ یا ۰٫۰۴ میلیمتر است. کولیس 20 سانت دیجیتال ھمراه با ضمانت کولیس ھای دیجیتال با دقت زیاد و عمر بالا و کاربری آسان برای دریافت قیمت و اطلاعات این محصول با مسئول مربوطه فروشگاه تماس حاصل فرمایید طرسنج یکی از ابزارھای بکار رفته در صنعت و مھندسی مکانیک است. ُ کولیس یا ق کولیس وسیله ای است که فاصلهٔ بین دو طرف یک شئ را اندازه می گیرد. برای این منظور کولیس را بین دو نقطه مطلوب قرار می دھیم و دو نقطه به وسیلهٔ دو فک مشخص می شود. سپس کولیس را بر می داریم حدفاصل دو ….. به وسیله یک ابزار اندازه گیری ھم چون خط کش قرائت می شود. این وسیله کاربردھای بسیار وسیعی ھمچون در مھندسی مکانیک، فلزکاری، پزشکی و….. دارد. یکي از ابزارھاي دقیق در اندازه گیري کولیس است، کولیس ابزاري است که ما مي توانیم اندازه تا 1 میلیمتر را با آن اندازه گیري کنیم. کولیس تشکیل شده است از یک خط کش اصلي که روي آن تقسیم بندي انجام شده که مي توانند به صورت میلیمتري یا اینچ باشد. دوم، فک ثابت کولیس مي باشد، سوم، فک متحرک کولیس، چھارم، شاخکھاي داخل سنج است، پنجم، شاخک عمق سنج است، ششم یکسري اندازه گیري روي فک متحرک کولیس است که به آن ورنیه مي گویند.فروش انواع کولیس 20 دیجیتال اینسایز ،کلیس 20 دیجیتال اسیمیتو،کولیس 20 دیجیتال اکاد اتریشی،کولیس 20 دیجیتال متاتیو زاپن ،کولیس 20 دیجیتال چینیو……فروش انواع کولیس 20سانت دیجیتال*کولیس 20 سانت معمولی*کولیس 20سانت ساعتی کولیس 20 سانت دیجیتال

کولیس دیجیتال 15 سانت*کولیس دیجیتال*کولیس 20 سانت دیجیتال*کولیس 20 سانت دیجیتال اینسایز*کولیس 20 سانت دیجیتال اکاد*کولیس 20 سانت دیجیتال اسیمیتو*کولیس دیجیتال 20 سانت متاتیو*کولیس دیجیتال 20 سانت چینی*کلیس دیجیتال*کولیس دیجیتال*کولیس 20 سانت دیجیتال*کولیس 20 سانت دیجیتال اینسایز*کولیس 20 سانت دیجیتال اکاد*کولیس 20 سانت دیجیتال اسیمیتو*کولیس دیجیتال 20 سانت متاتیو*کولیس دیجیتال 20 سانت چینی*کلیس دیجیتال*کولیس دیجیتال*کولیس 20 سانت دیجیتال*کولیس 20 سانت دیجیتال اینسایز*کولیس 20 سانت دیجیتال اکاد*کولیس 20 سانت دیجیتال اسیمیتو*کولیس دیجیتال 20 سانت متاتیو*کولیس دیجیتال 20 سانت چینی*کلیس دیجیتال

کولیس دیجیتال 20سانت

کولیس دیجیتال 30 سانت

کولیس دیجیتال 60 سانت

کولیس دیجیتال 80 سانت

کولیس دیجیتال 1 متری

کولیس دیجیتال 1.5 متری

کولیس دیجیتال 2 متری

فروش کولیس 20 سانت دیجیتال،تعمیر کولیس 20 سانت دیجیتال،خرید کولیس 20 سانت دیجیتال

کولیس 20 سانت معمولی

 

کولیس 20 سانت,کولیس 20 يکي از ابزارهاي دقيق در اندازه گيري کوليس است، کوليس ابزاري است که ما مي توانيم اندازه تا 1 ميليمتر را با آن اندازه گيري کنيم. کوليس تشکيل شده است از يک خط کش اصلي که روي آن تقسيم بندي انجام شده که مي توانند به صورت ميليمتري يا اينچ باشد. دوم، فک ثابت کوليس مي باشد، سوم، فک متحرک کوليس، چهارم، شاخکهاي داخل سنج است، پنجم، شاخک عمق سنج است، ششم يکسري اندازه گيري روي فک متحرک کوليس است که به آن ورنيه مي گويند.

اولين تفاوت کوليس ها در طول خط کش آنها مي باشد، دومين تفاوت در دقت اندازه گيري آنها مي باشد که با هم فرق مي کند و از نظر دقت اندازه گيري به سه دسته تقسيم مي شوند:
 کوليس 1/0 2 – کوليس 05/0 3 – کوليس 02/0

* کوليس 02/0 دقتش از بقيه بيشتر مي باشد.کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *

در مطالب گذشته گفتيم که روي فک متحرک کوليس اندازه گيري وجود دارد که به آن ورنيه گفته مي شود، زمانيکه ما فک ثابت و متحرک کوليس را کاملاً جمع مي کنيم، …. ورنيه کوليس کاملاً مقابل صفر خط کش کوليس قرار مي گيرد.

· کوليس 1/0 کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *
درتقسيم بندي ورنيه به اين شکل است که 9 ميليمتر از تقسيمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي کرده است. در نتيجه فاصله هر يک از تقسيمات ورنيه، 9/0 ميليمتر مي شود و اختلافات اندازه اولين تقسيم ورنيه با خط کش 1/0 ميليمتر مي شود.
در برخي از کوليس هاي 1/0 براي اينکه خواندن آنها راحتتر باشد، بدين صورت عمل مي کند که 19 قسمت از تقسيمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي مي کنند در اين حالت فاصله هر دو خط، خط کش با يک خط ورنيه 1/0 ميليمتر اختلاف پيدا مي کنند.

· کوليس 05/0
تقسيم بندي ورنيه بدين شکل است که 10 ميلمتر از تقسيمات خط کش به 20 قسمت مساوي روي، ورنيه تقسيم بندي مي شود، در نتيجه فاصله هر يک از تقسيمات ورينه 95/0 ميليمتر ميشود و اختلاف اندازه اولين خط، خط کش با اولين خط ورنيه مي شود 05/0 ميليمتر که به آن کوليس 05/0 مي گويند.
حال براي اينکه خواندن اين کوليس راحتتر باشد، 39 قسمت از تقسيمات خط کش را به 20 قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي مي کنند، در نتيجه باز هم فاصله هر دو تقسيم از تقسيم خط کش با يک تقسيم ورنيه، اختلافشان برابر 05/0 ميليمتر مي شود.

کوليس 02/0
تقسيم بندي ورنيه بدين شکل است که هر 49 قسمت از تقسيمات خط کش به 50 قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي شده است. در نتيجه فاصله هر يک از تقسيمات روي ورنيه مي شود 98/0 ميليمتر و اختلااف اندازه اولين خط ورنيه با اولين خط، خط کش مي شود 02/0 ميليمتر که به آن کوليس 02/0 مي گويند.کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *

· طرز خواندن کوليس:
فرض کنيم که ما قطعه اي را با کوليس اندازه گرفتيم، در اين زمان فک هاي ثابت و متحرک از هم باز مي شود، و اين بازشدن به اندازه قطعه مي باشد و تقسيم بندي و در نيمه روي خط کش حرکت مي کند و در محلي قرار مي گيرد.کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *
اندازه اي که گرفته مي شود از دو بخش تشکيل مي شود، يک بخش اندازه اصلي است و دوم مقدار ريزتر آن اندازه است و وقتي ما اين دو اندازه را با هم جمع کنيم مقدار اصلي قطعه ما بدست مي آيد.
براي خواندن اندازه ما به صفر ورنيه توجه مي کنيم، اولين عدد در سمت چپ عضو ورنيه قرار بگيرد مي شود اندازه اصلي قطعه ما. براي خواندن خورده آن براي اينکه بفهميم که چقدر از دو ميليمتر بيشتر در قسمت سمت راست صفر ورنيه توجه مي کنيم که کدام ادازه ورنيه با اندازه خط کش درست مقابل هم قرار گرفته اند، مثلاً اگر شماره چهار باشد آن را ضربدر دقت کوليس مي کنيم يعني از 1/0 که مي شود و 4/0 با عدد اصلي باشد جمع مي کنيم درنتيجه اندازه کلي 4/2 ميليمتر مي شود.سانت میتوتویو,کولیس 20 سانت آکاد,کولیس 20 سانت اینسایز,کولیس 20 سانت ھلیوس,کولیس 20 سانت ال جی,کولیس 20 سانت آسیمتو,کولیس 20 سانت تسا طرسنج یکی از ابزارھای بکار رفته در صنعت و مھندسی مکانیک است. ُ کولیس یا ق کولیس وسیله ای است که فاصلهٔ بین دو طرف یک شئ را اندازه می گیرد. برای این منظور کولیس را بین دو نقطه مطلوب قرار می دھیم و دو نقطه به وسیلهٔ دو فک مشخص می شود. سپس کولیس را بر می داریم حدفاصل دو ….. به وسیله یک ابزار اندازه گیری ھم چون خط کش قرائت می شود. این وسیله کاربردھای بسیار وسیعی ھمچون در مھندسی مکانیک، فلزکاری، پزشکی و….. دارد. یکي از ابزارھاي دقیق در اندازه گیري کولیس است، کولیس ابزاري است که ما مي توانیم اندازه تا 1 میلیمتر را با آن اندازه گیري کنیم. کولیس تشکیل شده است از یک خط کش اصلي که روي آن تقسیم بندي انجام شده که مي توانند به صورت میلیمتري یا اینچ باشد. دوم، فک ثابت کولیس مي باشد، سوم، فک متحرک کولیس، چھارم، شاخکھاي داخل سنج است، پنجم، شاخک عمق سنج است، ششم یکسري اندازه گیري روي فک متحرک کولیس است که به آن ورنیه مي گویند. اولین تفاوت کولیس ھا در طول خط کش آنھا مي باشد، دومین تفاوت در دقت اندازه گیري آنھا مي باشد که با ھم فرق مي کند و از نظر دقت اندازه گیري به سه دسته تقسیم مي شوند 02/0 کولیس , 3 05/0 کولیس , 2 1/0 کولیس * کولیس 0/02 دقتش از بقیه بیشتر مي باشد. در مطالب گذشته گفتیم که روي فک متحرک کولیس اندازه گیري وجود دارد که به آن ورنیه گفته ً ً جمع مي کنیم، …. ورنیه کولیس کاملا مي شود، زمانیکه ما فک ثابت و متحرک کولیس را کاملا ورود کاربران کوليس 20 سانت | پخش کوليس 20 سانت قابل صفر خط کش کولیس قرار مي گیرد. 1/0 کولیس· درتقسیم بندي ورنیه به این شکل است که 9 میلیمتر از تقسیمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي کرده است. در نتیجه فاصله ھر یک از تقسیمات ورنیه، 0/9 میلیمتر مي شود و اختلافات اندازه اولین تقسیم ورنیه با خط کش 0/1 میلیمتر مي شود. در برخي از کولیس ھاي 0/1 براي اینکه خواندن آنھا راحتتر باشد، بدین صورت عمل مي کند که 19 قسمت از تقسیمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي مي کنند در این حالت فاصله ھر دو خط، خط کش با یک خط ورنیه 0/1 میلیمتر اختلاف پیدا مي کنند. 05/0 کولیس· تقسیم بندي ورنیه بدین شکل است که 10 میلمتر از تقسیمات خط کش به 20 قسمت مساوي روي، ورنیه تقسیم بندي مي شود، در نتیجه فاصله ھر یک از تقسیمات ورینه 0/95 میلیمتر میشود و اختلاف اندازه اولین خط، خط کش با اولین خط ورنیه مي شود 0/05 میلیمتر که به آن کولیس 0/05 مي گویند. حال براي اینکه خواندن این کولیس راحتتر باشد، 39 قسمت از تقسیمات خط کش را به 20 قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي مي کنند، در نتیجه باز ھم فاصله ھر دو تقسیم از تقسیم خط کش با یک تقسیم ورنیه، اختلافشان برابر 0/05 میلیمتر مي شود. 02/0 کولیس تقسیم بندي ورنیه بدین شکل است که ھر 49 قسمت از تقسیمات خط کش به 50 قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي شده است. در نتیجه فاصله ھر یک از تقسیمات روي ورنیه مي شود 0/98 میلیمتر و اختلااف اندازه اولین خط ورنیه با اولین خط، خط کش مي شود 0/02 میلیمتر که به آن کولیس 0/02 مي گویند. · طرز خواندن کولیس فرض کنیم که ما قطعه اي را با کولیس اندازه گرفتیم، در این زمان فک ھاي ثابت و متحرک از ھم باز مي شود، و این بازشدن به اندازه قطعه مي باشد و تقسیم بندي و در نیمه روي خط کش حرکت مي کند و در محلي قرار مي گیرد. اندازه اي که گرفته مي شود از دو بخش تشکیل مي شود، یک بخش اندازه اصلي است و دوم مقدار ریزتر آن اندازه است و وقتي ما این دو اندازه را با ھم جمع کنیم مقدار اصلي قطعه ما بدست مي آید. براي خواندن اندازه ما به صفر ورنیه توجه مي کنیم، اولین عدد در سمت چپ عضو ورنیه قرار بگیرد مي شود اندازه اصلي قطعه ما. براي خواندن خورده آن براي اینکه بفھمیم که چقدر از دو میلیمتر بیشتر در قسمت سمت راست صفر ورنیه توجه مي کنیم که کدام ادازه ورنیه با اندازه خط کوليس 20 سانت | پخش کوليس 20 سانتمیلیمتر بیشتر در قسمت سمت راست صفر ورنیه توجه مي کنیم که کدام ادازه ورنیه با اندازه خط ً اگر شماره چھار باشد آن را ضربدر دقت کولیس مي کش درست مقابل ھم قرار گرفته اند، مثلا کنیم یعني از 0/1 که مي شود و 0/4 با عدد اصلي باشد جمع مي کنیم درنتیجه اندازه کلي 2/4 میلیمتر مي شود. iبخشی از خدمات و فعالیت ھای این شرکت عبارتند از نمایندگی فروش انواع لوازم اندازه گیری و کنترل کیفی ، کولیس استنلس استیل ، کولیس خطکش اتنلس استیل ، کولیس خط کش استنلس استیل ، کولیس دایره استنلس استیل ، کولیس T شکل ، کولیس تی شکل ، کولیس تی شکل استنلس استیل برای علامت گذاری ، کولیس معمولی ، کولیس ساعتی ، کولیس دیجیتال ، کولیس دیجیتال استنلس استیل ، کولیس صفحه بزرگ ، کولیس صفحه معمولی ، کولیس فک بلند استنلس استیل ، کولیس فک بلند با فک بالا استنلس استیل کولیس پایه دار ، کولیس ارتفاع سنج ، کولیس پایه دار دیجیتال ، کولیس پایه دار ارتفاع سنج ، کولیس دیجیتال فک بلند استنلس استیل شش دکمه ،کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا شش دکمه ، کولیس دیجیتال ضخامت لوله ، کولیس دیجیتال سه کاره برای کارھای کوچک ، کولیس دیجیتال کوچک با فک پھن ، گیج دیجیتال جوشکاری ، گیج برای علامت گذاری و خط کشی ، کولیس دیجیتال استنلس استیل مدل ابسلوت 4 دکمه تیپ میتوتویو ، کولیس دیجیتال نوری ، کولیس دیجیتال خورشیدی ، کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید ، کولیس فک کارباید ، کولیس دیجیتال بدنه کربن ، کولیس دیجیتال ، کولیس دیجیتال ضد آب ، کولیس دیجیتال ضد آب IP67 ، کولیس دیجیتال ضد آب مدل SYSTEM SYLVAK ، کولیس دیجیتال شیار داخل ، کولیس دیجیتال شیار خارج ، کولیس دیجیتال با فک متغیر ، کولیس چرخدنده دیجیتال ، کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک ، کولیس پایه دار ساعتی ، کولیس پایه دار ارتفاع سنج ساعتی ، کولیس پایه دار ساعتی و کنتوردار ، کولیس ارتفاع سنج ساعتی و کنتوردار ، کولیس ساعتی ، کولیس ساعتی استنلس استیل ، کولیس ساعتی استنلس استیل طرح میتوتویو ، کولیس ساعتی طرح میتوتویو ، کولیس ساعتی استنلس استیل فک کارباید ، کولیس ساعتی فک کارباید ، کولیس عمق سنج استنلس استیل ، عمق سنج استنلس استیل ، کولیس عمق سنج دیجیتال استنلس استیل ، عمق سنج دیجیتال استنلس استیل ، کولیس عمق سنج ساعتی استنلس استیل ، عمق سنج ساعتی استنلس استیل ، کولیس عمق سنج لبه دار ، عمق سنج لبه دار ، پایه کولیس عمق سنج استنلس استیل ، خط کش دیجیتال ، خط کش دیجیتال پنج دکمه ، خط کش دیجیتال عمودی ، خط کش دیجیتال افقی ، پایه نگھدارنده ، کلمپ ، میکرومتر معمولی ، کولیس فک بلند ، کولیس پایه دار معمولی ، کولیس دیجیتال پایه دار ، میکرومتر ساعتی ، میکرومتر دیجیتال ، میکرومتر معمولی ، میکرومتر سه فک ، میکرومتر خارج ، میکرومتر دیجیتال خارج ، میکرومتر اینچی ، میکرومتر دیجیتال خارجی 3 دکمه ضد آب ، میکرومتر میله ای ، میکرومتر داخل ، میکرومتر داخل میله ای ، میکرومتر داخل میله ای قابل  میله ای ، میکرومتر داخل ، میکرومتر داخل میله ای ، میکرومتر داخل میله ای قابل تعویض ، میکرومتر داخل سه فک ، میکرومتر داخل سه فک سری کامل ، میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب ، میکرومتر سر گرد ، میکرومتر پیچ ، میکرومتر ساعتی ، پاسومتر ، میکرومتر خارج دیجیتال ضد آب سریع مدل اپسلوت ، ھد میکرومتر ، میکرومتر درب قوطی ، میکرومتر دیسکی ، میکرومتر دو پله شیار ، میکرومتر ھلالی ، پایه میکرومتر ، میکرومتر سوزنی ، میکرومتر خارج شکل ، میکرومتر جناغی ، میکرومتر دوقلو ، میکرومتر خارج حدی ، میکرومتر صلیبی ، میکرومتر V عددی ، میکرومتر خارج فک پیچگوشتی ، میکرومتر خارج صندوقی ، میکرومتر خارج فک تعویضی 7 چرخ دنده ، میکرومتر چرخ دنده ست کامل ، میکرومتر شیار دو بازوئی ، میکرومتر سرنگی ، عددی داخل ، میکرومتر لوله ، میکرومتر سیم ، میکرومتر کنتوردار ، داخل سنج تلسکوپی 6 میکرومتر سریع تنظیم شو ، عمق سنج ، عمق سنج معمولی ، عمق سنج ساعتی ، عمق سنج دیجیتال ، ساعت اندیکاتور ، ساعت شیطانکی ، پایه ساعت ، ساعت اندیکاتور مرکز یاب ھمراه سری کامل پراب ، ساعت اندیکاتور افقی ، ساعت اندیکاتور پشت پیستون ، ساعت دیجیتال ، ساعت دیجیتال 5 دکمه ابسلوت ، ساعت دیجیتال با قابلیت نمایش آنالوگ ، عمق سنج صلیبی ساعتی ، عمق سنج صلیبی دیجیتال ، ساعت مقایسه کننده ضد ضربه ، کابل کولیس دیجیتال ، کابل میکرومتر دیجیتال ، کابل ساعت دیجیتال ، ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی کورس بلند ، پراپ ساعتی شیطانکی ، پایه نگھدارنده ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی با پایه و لوازم جانبی ، پایه ساعت گرانیتی ، پایه ساعت ، پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی ، گیج داخل سنج ساعتی ، گیج سیلندر ساعتی ، گیج داخل سنج دیجیتال ، گیج سیلندر دیجیتال ، رابط گیج داخل سیلندر ساعتی ، ابط گیج داخل سیلندر دیجیتال ، پرگار ساعتی ، پرگار ساعتی داخل تیپ میتوتویو ، پرگار ساعتی ر ، کیت نمایشگاھی ، ضخامت سنج ساعتی ، ضخامت سنج ،پرگار خارج دیجیتال تیپ A داخل تیپ A دکمه ، ضخامت سنج دیجیتال کوچک ، ضخامت سنج جیبی ، دیجیتال ، ضخامت سنج دیجیتال 5 زیرکاری ، سختی سنج پلاستیک ، سختی سنج فلزات ، شابلون ، تراز صنعتی ، صفحه صافی گرانیتی ، میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع ، جعبه راپورتر ، گیج راپورتر زاویه ، لوازم جانبی اپورتر ، پایه راپرتر ، پین گیج ، جعبه کولیس ، جعبه میکرومتر ، پرگار خط کشی طرح آلمان ، پرگار ر خارج سنج طرح آلمان ، پرگار داخل سنج طرح آلمان ، فیلر میلیمتر ، فیلر اینچ ، فیلر میلیمتر و اینچ ، سنج ، زاویه سنج ، بلوک زبری سنج ، خط کش چاقوئی ، خط کش موئی ، خط کش معمولی ، شابلون R گونیا صنعتی لبه دار دقیق ، گیج زاویه ، گونیا موئی دقیق ، صفحه گونیا گرانیت ، سری گونیا موئی ، سری خط کش موئی ، گیج تست میکرومتر ، گیج تست کولیس ، میکروسکوپ ، گیج ھای داخل سیلندر ، گیج توپی ، گیج رینگی ، گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ ، گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ ، گیج توپی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج توپی دنده ریز ، گیج رینگی دنده ریز ، گیج اینچی ، گیج کوليس 20 سانت | پخش کوليس 20 س کولیس دیجیتال اینسایز20CM کولیس دیجیتال اینسایز 15 کولیس اینسایز کولیس دیجیتال میتوتویو انواع کولیس دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج توپی دنده ریز ، گیج رینگی دنده ریز ، گیج اینچی ، گیج میلیمتر ، گیج لوله ، گیج UNF ، گیج BSW ، گیج NPT ، گیج رینگی صاف برای تست میکرومتر داخل سه فک ، گیج ھای برو ، نرو ، NOGO , GO توپی و رینگی ، دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود ، دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات ، دستگاه سختی سنج راکول با برندھای MITUTOYO میتوتویو ، INSIZE اینسایز ، ASIMETO آسیمتو ، HELIOS ھلیوس ،LG ال جی ، QLR کیو ال آر ، DECO دکو ، FANAR فنر ، MAHR ماھر ، RN آر ان ، KANON کانن ، VOGEL وگل ، FERTER فرتر ، M.P پیتر مولر ، POWER پاور ، BAKER بیکر ، ACCUD آکاد ، ALTON آلتون و ….. برا دستگاه : کولیس 20 سانت میتوتویو,کولیس 20 سانت آکاد,کولیس 20 سانت اینسایز,کولیس 20 سانت ھلیوس,کولیس 20 سانت ال جی,کولیس 20 سانت آسیمتو,کولیس 20 سانت تسا سایز : کولیس 20 سانتیمتر ورنیه دار معمولی کاربرد : اندازه گیری دقیق اجسامکولیس ساعتی 20 سانتیمتر,کولیس ساعتی20 سانتیمتر میتوتویو,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آکاد,کولیس ساعتی 20. سانتیمتر اینسایز,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر هلیوس,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر ال جی,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آسیمتو,کولیس ساعتی 20 فروش انواع کولیس ساعتی

کولیس 15 سانت ساعتی

فروش انواع لوازم اندازه گیری با برندهای میتوتویو،اینسایز،آسیمتو،ال جی،هلیوس،(mitutoyo ،insize asimeto، lg، helius) فروش انواع کولیس ساعتی .کولیس دیجیتال*کولیس معمولی در سایز های مختلف *انواع کولیس ساعتی در برند اینسایز*کولیس 15 سااعتی اکاد*کولیس 15 سانت ساعتی Mitutoyu*کولیس 15 سانت ساعتی چینیو…..در سایزهای مختلف موجود میباشد

کولیس ساعتی در برند اینسایز*کولیس 15 سااعتی اکاد*کولیس 15 سانت ساعتی Mitutoyu*کولیس 15 سانت ساعتی چینیو…..در سایزهای مختلف موجود میباشد

 

 

کولیس دیجیتال 15 سانت                                        کولیس معمولی 15 سانت                          کولیس ساعتی 15 سانت ساعتی

Zoom

 

کولیس 15 سانت ساعتی میتوتویو اصل ژاپن همراه با ضمانت

کولیس ساعتی در برند اینسایز*کولیس 15 سااعتی اکاد*کولیس 15 سانت ساعتی Mitutoyu*کولیس 15 سانت ساعتی چینیو…..در سایزهای مختلف موجود میباشد

 کولیس های میتوتویو با دقت زیاد و عمر بالا و کاربری آسان

 

معروفترین برند کولیس و تجهیزات اندازه گیری در دنیا MITUTOYO  می باشد

کولیس ساعتی در برند اینسایز*کولیس 15 سااعتی اکاد*کولیس 15 سانت ساعتی Mitutoyu*کولیس 15 سانت ساعتی چینیو…..در سایزهای مختلف موجود میباشد

 

 

برای دریافت قیمت و اطلاعات این محصول با مسئول مربوطه فروشگاه تماس حاصل فرماییدکولیس 15 سانتی ساعتی اسیمیتو*کولیس 15 سانت ساعتی اینسایز*کولیس 15 سانت ساعتی متاتیو*کولیس 15 سانت ساعتی اکاد*کولیس 15 سانت ساعتی چینی

 

 كاليبره كردن و كنترل كوليس Caliper checker

کولیس ساعتی در برند اینسایز*کولیس 15 سااعتی اکاد*کولیس 15 سانت ساعتی Mitutoyu*کولیس 15 سانت ساعتی چینیو…..در سایزهای مختلف موجود میباشد

 


اين وسيله كه براي كنترل كوليسهاي ورنيه دار و كوليسهاي ساعتي تا اندازه 300 ميليمتر طراحي و ساخته شده اند به اين گيج بلوكها از قالبهاي سخت ساخته شده اند منظور اندازه گيري هاي مشخص و براي برطرف كردن كارهاي پرزحمت ارائه شده اند.
اين گيج بلوكها بصورت انبوه وجود دارد كه با اندازه هاي دلخواه مي توان كوليس را كنترل كرده اين كنترل گر كوليس مي تواند بصورت افقي براي كنترل كوليس و به صورت عمودي آن براي كنترل گيج هاي ارتفاع استفاده شود. اين كنترل كننده هاي كوليس مخصوصاً براي كنترل دوره اي و اندازه گيريهاي ابزارهاي موجود در يك كارگاه ايده ال هستند تكه هاي كنترل كننده عبارتند از mm300 و 250 و 200 و 150 و 100 و 50 و 20 دقت اين تكه ها مي‌باشد.
كوليس ساعتي Dial Caliper: اين كوليس نيز مانند كوليس ورنيه دار يك اندازه گير مكانيكي است كه از يك خط كش و يك كشوئي تشكيل شده است ولي بجاي ورنيه داراي ساعت است (منظور از ساعت سيستمي كه از نظر ظاهر شبيه به ساعت است) نحوه كار آن به اين صورت است كه چرخدنده داخل ساعت با دنده شانه اي روي خط كش درگير است و ضمن حركت كشويي، عقربه متصل به چرخدنده، روي صفحه مدرج ساعت حركت كرده و اندازه هائي را نشان ميدهد. كوليس ساعتي در دقت هاي مختلف مي تواند وجود داشته باشد ولي رايج ترين دقتهاي موجود mm05/0 و mm01/0 و in001/0 مي باشد براي تشخيص دقت آنها، كشوئي را حركت داده تا عقربه يكدور كامل بچرخد آنگاه مقدار حركت كشوئي را روي خط كش خوانده و بر تعداد تقسيمات صفحه تقسيم كرده دقت كوليس بدست مي آيد.
كوليس ساعتي با دقت 1/0 ميليمتر: صفحه ساعت در اين نوع كوليس ساعتي صد قسمتي و در هر دور گردش عقربه ساعت، كشويي كوليس كه ساعت روي آن قرار دارد ده ميلي متر جابجا مي گردد. بنابراين دقت كوليس mm1/0=100:10 خواهد شد. طرز خواندن كوليس ساعتي به اين صورت است كه اعداد 10، 20، 30، … كه مضربي از ده هستند را روي خط كش كوليس و اعداد مابين 10 و 20 يا 20 و 30 را روي ساعت مي خوانند.
2- كوليس ساعتي با دقت 05/0 ميليمتر

کولیس ساعتی در برند اینسایز*کولیس 15 سااعتی اکاد*کولیس 15 سانت ساعتی Mitutoyu*کولیس 15 سانت ساعتی چینیو…..در سایزهای مختلف موجود میباشد

 


در اين كوليس به ازاء 5 ميليمتر باز شدن كوليس عقربه ساعت يك دور كامل گردش مي كند و چون محيط صفحه به 100 قسمت مساوي تقسيم شده است دقت كوليس mm05/0=100:5 خواهد شد. روي صفحه در دو دور عددنويسي شده است دور اول از 0 تا 5 و دور دوم از 5 تا 10 يعني وقتي عقربه دو دور گردش كرد فك متحرك متصل به كشوئي كوليس از فك ثابت ده ميليمتر فاصله ميگيرد. براي خواندن ابتدا به خط كش كوليس نگاه كرده و وقتي عدد مضرب‌دهي كه نزديكتر به فك متحرك است خوانده مي شود آنگاه عدد زير عقربه ساعت خوانده شده و با عدد قبلي جمع مي گردد. فقط بايد توجه داشت چنانچه فك متحرك قبل از خط وسط مابين دو عدد روي خط كش قرار داشت اعدادي كه در دور اول صفحه ساعت قرار دارند خوانده مي شود و اگر بعد از خط وسط باشد اعداد دور دوم بايد قرائت گردند.
كوليس ساعتي با دقت 01/0 ميليمتر:
اين نوع كوليس داراي صفحه ساعتي صد قسمتي بوده و به ازاء يك دور گردش عقربه، كشويي كوليس 1 ميليمتر جابجا مي شود از اينرو دقت آن برابر mm01/0=100:1 ميليمتر مي شود. در اين نوع كوليس ميليمترها روي خط كش كوليس و اجزاء ميليمتر روي ساعت خوانده مي شود.
كوليس ساعتي با دقت 02/0 ميليمتر:
در اين كوليس به ازاء 1 ميليمتر باز شدن كوليس، عقربه به نيم دور و به ازاء 2 ميليمتر بازشدن عقربه دور كامل گردش مي كند چون نيم دور صفحه به 50 قسمت و يك دور كامل آن به 100 قسمت مساوي تقسيم شده است بنابراين دقت اندازه گيري كوليس 02/0 ميليمتر خواهد بود.

كوليس ساعتي با دقت 001/0 اينچ:
در اين كوليس، هر اينچ روي خط كش به ده قسمت مساوي تقسيم شده بنابراين هر فاصله روي خط كش مي‌باشد عددنويسي خط كش مانند خطكش كوليس ورنيه اي 001/0in ميباشد صفحه ساعت دويست قسمتي است و در هر دور گردش عقربه فك متحرك به اندازه دو فاصله روي خط كش جابجا مي گردد و بهمين دليل دقت آن برابر مي شود روي صفحه ده در ميان از صفر تا صد دوبار تكرار مي گردد. دهم هاي اينچ روي خط كش و هزارم هاي اينچ روي ساعت خوانده مي شوند.کولیس 15 سانت ساعتی،کولیس 15 سانت دیجیتال ،کولیس 15 سانت معمولی،کولیس 15 سانت ساعتی اسیمیتو،کولیس 15 سانت متاتیو،کولیس 15 سانت اینسایز .قیمت کولیس 15 ساعتی،کولیس عقربه ای 15فابزار الات اندازه گیری،قیمت لوازمات اندازه گیری،پخش کننده ابزار الات اندازه گیری،نمایندگی اینسایز،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اکاد،نمایندگی ابزار الات دقیق اندازه گیری،کلیس 15،کلیس 15 ساعتی